ملاقات حضوری قاضی ناظر زندان با زندانیان زندان قم

ملاقات حضوری قاضی ناظر زندان با زندانیان زندان قم
به گزارش روابط عمومی زندانهای قم، عظیمی دادیار ناظر بر زندان قم با حضور رضایی سرپرست زندان قم ، صالحی معاون سلامت اصلاح و تربیت و تعدادی از مددکاران در مجتمع فرهنگی جهت تسهیل و رفع مشکلات قضائی زندانیان با تعدادی از زندانیان ملاقات حضوری نمودند.
در این دیدار رضایی سرپرست زندان قم ضمن عرض خیر مقدم توضیحاتی در خصوص چگونگی و روند اعطای مرخصی ، تمدید مرخصی، زندان باز و… با توجه به تغییرو انتقال مکان دفتر نظارت از سطح شهر به سالن ملاقات جهت رفاه حال زندانیان و خانواده آنها ارائه دادند . در ادامه عظیمی تذکرات لازم در خصوص اعطای مرخصی- زندان باز و… را دادند.
سپس با تعداد ۱۱۰ نفر از زندانیان با استماع مشکلات قضایی آنان ملاقات ودستور لازم را صادر نمودند.

شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید www.iransot.ir
هم اینک عضو کانال رادیو تلگرامی #آوای_قم شوید : https://t.me/avayeqom

ملاقات حضوری قاضی ناظر زندان با زندانیان زندان قم

به گزارش روابط عمومی زندانهای قم، عظیمی دادیار ناظر بر زندان قم با حضور رضایی سرپرست زندان قم ، صالحی معاون سلامت اصلاح و تربیت و تعدادی از مددکاران در مجتمع فرهنگی جهت تسهیل و رفع مشکلات قضائی زندانیان با تعدادی از زندانیان ملاقات حضوری نمودند.
در این دیدار رضایی سرپرست زندان قم ضمن عرض خیر مقدم توضیحاتی در خصوص چگونگی و روند اعطای مرخصی ، تمدید مرخصی، زندان باز و… با توجه به تغییرو انتقال مکان دفتر نظارت از سطح شهر به سالن ملاقات جهت رفاه حال زندانیان و خانواده آنها ارائه دادند . در ادامه عظیمی تذکرات لازم در خصوص اعطای مرخصی- زندان باز و… را دادند.
سپس با تعداد ۱۱۰ نفر از زندانیان با استماع مشکلات قضایی آنان ملاقات ودستور لازم را صادر نمودند.

شما هم می توانید صاحب پنل رایگان #پیام_صوتی شوید www.iransot.ir
هم اینک عضو کانال رادیو تلگرامی #آوای_قم شوید : https://t.me/avayeqom
ملاقات حضوری قاضی ناظر زندان با زندانیان زندان قم