مناسب سازی معابر؛ پیش نیاز اشتغال معلولان

مناسب سازی معابر؛ پیش نیاز اشتغال معلولان
یکی از عمده پیش نیازهای اشتغال معلولان، مناسب سازی معابر و ساختمان هاست. در نظر بگیرید حتی اگر سهمیه اشتغال معلولان را هم تخصیص بدهند و فضای اشتغال برای معلولان تسهیل شود، اما فرد معلول نتواند براحتی در معابر و ساختمان های عمومی حرکت کند، در آن صورت، وجود فرصت های شغلی هم نمی تواند دردی از معلولان دوا کند. در حقیقت، پیش نیاز اشتغال فرد معلول این است که او بتواند در جامعه حضور پیدا کند، اما وقتی این پیش نیاز حیاتی مهیا نشود، در آن صورت بسیاری از تسهیلات اجتماعی و خدمات شهری نیز برای معلولان بی استفاده می شود.

مناسب سازی معابر؛ پیش نیاز اشتغال معلولان

یکی از عمده پیش نیازهای اشتغال معلولان، مناسب سازی معابر و ساختمان هاست. در نظر بگیرید حتی اگر سهمیه اشتغال معلولان را هم تخصیص بدهند و فضای اشتغال برای معلولان تسهیل شود، اما فرد معلول نتواند براحتی در معابر و ساختمان های عمومی حرکت کند، در آن صورت، وجود فرصت های شغلی هم نمی تواند دردی از معلولان دوا کند. در حقیقت، پیش نیاز اشتغال فرد معلول این است که او بتواند در جامعه حضور پیدا کند، اما وقتی این پیش نیاز حیاتی مهیا نشود، در آن صورت بسیاری از تسهیلات اجتماعی و خدمات شهری نیز برای معلولان بی استفاده می شود.
مناسب سازی معابر؛ پیش نیاز اشتغال معلولان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *