مهم ترین چاره اندیشی دولت برای رونق اقتصادی سال ۹۷ مشخص شد+ جزییات

مهم ترین چاره اندیشی دولت برای رونق اقتصادی سال ۹۷ مشخص شد+ جزییات
یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه مهمترین چاره اندیشی دولت برای رونق اقتصادی در سال آینده را اعلام کرد.

مهم ترین چاره اندیشی دولت برای رونق اقتصادی سال ۹۷ مشخص شد+ جزییات

یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه مهمترین چاره اندیشی دولت برای رونق اقتصادی در سال آینده را اعلام کرد.
مهم ترین چاره اندیشی دولت برای رونق اقتصادی سال ۹۷ مشخص شد+ جزییات