میزبانی ۲۳ کتابخانه در سراسر استان برای طرح کتابخانه گردی

میزبانی ۲۳ کتابخانه در سراسر استان برای طرح کتابخانه گردی
تبریز- مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی گفت: در ۱۷ اسفند ماه ۲۳ کتابخانه در استان آماده پذیرایی از علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی در طرح کتابخانه گردی هستند.

میزبانی ۲۳ کتابخانه در سراسر استان برای طرح کتابخانه گردی

تبریز- مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی گفت: در ۱۷ اسفند ماه ۲۳ کتابخانه در استان آماده پذیرایی از علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی در طرح کتابخانه گردی هستند.
میزبانی ۲۳ کتابخانه در سراسر استان برای طرح کتابخانه گردی