نشست اعضایشورای فضای مجازی صداوسیمابا مدیرکل مرکز

نشست اعضایشورای فضای مجازی صداوسیمابا مدیرکل مرکز
سرویس سیاسی فردا: محمدباقرقالیباف برای حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو وارد سازمان صدا و سیما شد.
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد : دراین نشست ابتدا دکتر پهلوانیان مدیرکل مرکز با بیان اقدامات انجام شده معاونت نوپای فضای مجازی در سازمان وتشکیل آن در مراکز گفت :این معاونت بدلیل اینکه در سازمان جدید شروع به فعالیت نموده احتیاج به پشتیبانی وهمکاری دیگر معاونت ها دارد. سپس علی بخشی معاون فضای مجازی مرکز گزارشی از اقدامات انجام شده این معاونت در چند ماه شروع به فعالیتش اعلام کرد واز معاونین دیگر واعضای این شورا با معاونت فضای مجازی وانعکاس فعالیت های مرکز در این حوزه تقاضای همکاری نمود.هریک از معاونت ها وااعضا در این خصوص بحث وتبادل نظر کردند وآمادگی خود را برای همکاری با این معاونت اعلام نمودند
نشست اعضایشورای فضای مجازی صداوسیمابا مدیرکل مرکز اینجا بخوانید

نشست اعضایشورای فضای مجازی صداوسیمابا مدیرکل مرکز

سرویس سیاسی فردا: محمدباقرقالیباف برای حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو وارد سازمان صدا و سیما شد.
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد : دراین نشست ابتدا دکتر پهلوانیان مدیرکل مرکز با بیان اقدامات انجام شده معاونت نوپای فضای مجازی در سازمان وتشکیل آن در مراکز گفت :این معاونت بدلیل اینکه در سازمان جدید شروع به فعالیت نموده احتیاج به پشتیبانی وهمکاری دیگر معاونت ها دارد. سپس علی بخشی معاون فضای مجازی مرکز گزارشی از اقدامات انجام شده این معاونت در چند ماه شروع به فعالیتش اعلام کرد واز معاونین دیگر واعضای این شورا با معاونت فضای مجازی وانعکاس فعالیت های مرکز در این حوزه تقاضای همکاری نمود.هریک از معاونت ها وااعضا در این خصوص بحث وتبادل نظر کردند وآمادگی خود را برای همکاری با این معاونت اعلام نمودند
نشست اعضایشورای فضای مجازی صداوسیمابا مدیرکل مرکز اینجا بخوانید
نشست اعضایشورای فضای مجازی صداوسیمابا مدیرکل مرکز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *