نقش حمایت اجتماعی مدارس بر رضایت از زندگی دانش آموزان

نقش حمایت اجتماعی مدارس بر رضایت از زندگی دانش آموزان
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی بر رضایت از زندگی دانش آموزان با توجه به اثر میانجی رضایت از مدرسه، شایستگی تحصیلی و خودکارآمدی عمومی انجام شده است.

نقش حمایت اجتماعی مدارس بر رضایت از زندگی دانش آموزان

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی بر رضایت از زندگی دانش آموزان با توجه به اثر میانجی رضایت از مدرسه، شایستگی تحصیلی و خودکارآمدی عمومی انجام شده است.
نقش حمایت اجتماعی مدارس بر رضایت از زندگی دانش آموزان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *