نمایندگان از توضیحات وزیر امور خارجه قانع نشدند

نمایندگان از توضیحات وزیر امور خارجه قانع نشدند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: برخی نمایندگان سؤال کننده از وزیر امور خارجه، از اظهارات ظریف قانع نشدند.
به گزارش  استادنیوز  , سیدحسین  نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: نشست امروز کمیسیون با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برای پاسخگویی به ۱۹ سؤال نمایندگان مجلس تشکیل شد.
وی افزود: پس از ارائه توضیحات نمایندگان سؤال کننده و همچنین توضیحات وزیر امور خارجه، آقایان سیدجواد کریمی قدوسی و حسینعلی حاجی دلیگانی  و همچنین بیگی از پاسخ های وزیر قانع نشدند.
به گفته نقوی حسینی در این نشست، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات سوال خود را درباره اینکه چه اقدامی توسط وزارت امور خارجه در مقابل ربایش فرهنگی حکیم نظامی از سوی دولت آذربایجان انجام داده است و چه تضمینی وجود دارد که از این نوع اتفاقات رخ ندهد را در این جلسه مطرح کرد.
وی با اشاره به سوال دوم و سوم پژمانفر از وزیر امور خارجه اظهار کرد: ایشان پرسید عملکرد وزارت خارجه در مقابل اصرار کنسولگری عراق …

نمایندگان از توضیحات وزیر امور خارجه قانع نشدند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: برخی نمایندگان سؤال کننده از وزیر امور خارجه، از اظهارات ظریف قانع نشدند.
به گزارش  استادنیوز  , سیدحسین  نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: نشست امروز کمیسیون با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برای پاسخگویی به ۱۹ سؤال نمایندگان مجلس تشکیل شد.
وی افزود: پس از ارائه توضیحات نمایندگان سؤال کننده و همچنین توضیحات وزیر امور خارجه، آقایان سیدجواد کریمی قدوسی و حسینعلی حاجی دلیگانی  و همچنین بیگی از پاسخ های وزیر قانع نشدند.
به گفته نقوی حسینی در این نشست، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات سوال خود را درباره اینکه چه اقدامی توسط وزارت امور خارجه در مقابل ربایش فرهنگی حکیم نظامی از سوی دولت آذربایجان انجام داده است و چه تضمینی وجود دارد که از این نوع اتفاقات رخ ندهد را در این جلسه مطرح کرد.
وی با اشاره به سوال دوم و سوم پژمانفر از وزیر امور خارجه اظهار کرد: ایشان پرسید عملکرد وزارت خارجه در مقابل اصرار کنسولگری عراق …
نمایندگان از توضیحات وزیر امور خارجه قانع نشدند