نمایندگان به اعتبار رسانه ها رحم کنند

نمایندگان به اعتبار رسانه ها رحم کنند
«مرگ یک دختربچه سرپل ذهابی بر اثر سرمازدگی» خبری بود که امروز به نقل از نماینده مردم اورامانات در مجلس، منتشر شد.
به گزارش یمین نیوز به نقل از ایسنا، طبعا چنین رویدادی واجد ابعاد وسیع عاطفی و انسانی است و دل هر شنونده ای را به درد می آورد. بر همین اساس، این خبر به سرعت و در سطح گسترده ای بازنشر شد اما ساعاتی از انتشار آن نگذشته، تکذیب پشت تکذیب رسید و خبر، دروغ از آب درآمد.
زمانی که خبری به نقل از  یک مقام مسئول  منتشر و سپس تکذیب می شود، افکار عمومی چندان به فردی که خبر از او نقل شده کاری ندارد و صرفا نام رسانه ای که این خبر را منتشر کرده دهان به دهان می چرخد. در این میان، آن مقام مسئول به دلیل اشتباه در گفتار معمولا مورد پرسش قرار نمی گیرد و رسانه می ماند و اعتباری که در معرض تهدید قرار گرفته است.
طبق اصل ۶۹ قانون اساسی، مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.
به نظر می رسد قانونگذار اساسی با این اصل، صرفا تکلیفی قانونی را برای صداوسیمای جمهوری اسلامی جهت پخش مذاکرات جلسات علنی مجلس مقرر کرده است اما سال …

نمایندگان به اعتبار رسانه ها رحم کنند

«مرگ یک دختربچه سرپل ذهابی بر اثر سرمازدگی» خبری بود که امروز به نقل از نماینده مردم اورامانات در مجلس، منتشر شد.
به گزارش یمین نیوز به نقل از ایسنا، طبعا چنین رویدادی واجد ابعاد وسیع عاطفی و انسانی است و دل هر شنونده ای را به درد می آورد. بر همین اساس، این خبر به سرعت و در سطح گسترده ای بازنشر شد اما ساعاتی از انتشار آن نگذشته، تکذیب پشت تکذیب رسید و خبر، دروغ از آب درآمد.
زمانی که خبری به نقل از  یک مقام مسئول  منتشر و سپس تکذیب می شود، افکار عمومی چندان به فردی که خبر از او نقل شده کاری ندارد و صرفا نام رسانه ای که این خبر را منتشر کرده دهان به دهان می چرخد. در این میان، آن مقام مسئول به دلیل اشتباه در گفتار معمولا مورد پرسش قرار نمی گیرد و رسانه می ماند و اعتباری که در معرض تهدید قرار گرفته است.
طبق اصل ۶۹ قانون اساسی، مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.
به نظر می رسد قانونگذار اساسی با این اصل، صرفا تکلیفی قانونی را برای صداوسیمای جمهوری اسلامی جهت پخش مذاکرات جلسات علنی مجلس مقرر کرده است اما سال …
نمایندگان به اعتبار رسانه ها رحم کنند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *