نوسازی بافت های فرسوده از نظر امنیتی و اجتماعی اقدامی سودمند است

نوسازی بافت های فرسوده از نظر امنیتی و اجتماعی اقدامی سودمند است
راه روز – اختصاصی: علی اکبر قلی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با حمایت دولت از بازسازی بافت های فرسوده و تاثیر آن در بازار مسکن گفت: دولت باید توجه ویژه ای به بافت های فرسوده داشته باشد و به عقیده بسیاری از کارشناسان در صورتی که دولت سیاست گذاری های صحیحی در زمینه این بافت ها اعمال کند به مراتب آثار و نتایج اجتماعی بهتری نسبت به مسکن مهر در پی خواهد داشت.
وی افزود: در مراکز شهرهایی که دارای بافت فرسوده هستند امکانات زیربنایی خوبی وجود دارد و دسترسی به بازار و حمل و نقل عمومی در این مناطق از نظر زیرساختی وجود داشته و با توجه به اینکه در داخل شهر تهران تجارب موفقی در حوزه بازسازی بافت های فرسوده وجود دارد، در زمان برنامه ریزی برای نوسازی بافت های فرسوده باید از این تجارب استفاده شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه توافق دولت و شهرداری در زمینه رسیدگی به بافت های فرسوده موجب دوری دولت از این مسئله شده است، ادامه داد: بافت های فرسوده شهری همواره با چندین مشکل عجین شده اند و از نظر حوادث طبیعی جزو نقاط بحرانی محسوب می شوند چرا که بروز …

نوسازی بافت های فرسوده از نظر امنیتی و اجتماعی اقدامی سودمند است

راه روز – اختصاصی: علی اکبر قلی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با حمایت دولت از بازسازی بافت های فرسوده و تاثیر آن در بازار مسکن گفت: دولت باید توجه ویژه ای به بافت های فرسوده داشته باشد و به عقیده بسیاری از کارشناسان در صورتی که دولت سیاست گذاری های صحیحی در زمینه این بافت ها اعمال کند به مراتب آثار و نتایج اجتماعی بهتری نسبت به مسکن مهر در پی خواهد داشت.
وی افزود: در مراکز شهرهایی که دارای بافت فرسوده هستند امکانات زیربنایی خوبی وجود دارد و دسترسی به بازار و حمل و نقل عمومی در این مناطق از نظر زیرساختی وجود داشته و با توجه به اینکه در داخل شهر تهران تجارب موفقی در حوزه بازسازی بافت های فرسوده وجود دارد، در زمان برنامه ریزی برای نوسازی بافت های فرسوده باید از این تجارب استفاده شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه توافق دولت و شهرداری در زمینه رسیدگی به بافت های فرسوده موجب دوری دولت از این مسئله شده است، ادامه داد: بافت های فرسوده شهری همواره با چندین مشکل عجین شده اند و از نظر حوادث طبیعی جزو نقاط بحرانی محسوب می شوند چرا که بروز …
نوسازی بافت های فرسوده از نظر امنیتی و اجتماعی اقدامی سودمند است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *