نگاهی به جایگاه ایران در رده بندی جهانی شبکه های ۳G و ۴G – فناوری

نگاهی به جایگاه ایران در رده بندی جهانی شبکه های ۳G و ۴G – فناوری
وضعیت شبکه های اینترنت همراه از جمله ۳G و ۴G در میان ۹۵ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است و متأسفانه ایران همچنان نتوانسته جایگاه شایسته ای در این بین کسب کند. این روزها فناوری LTE به عنوان پیشگام در زمینه اتصال به اینترنت توسط گوشی های هوشمند شناخت می شود؛ اما ارتباط ۳G هنوز نقش مهمی در بسیاری از نقاط […]

نگاهی به جایگاه ایران در رده بندی جهانی شبکه های ۳G و ۴G – فناوری

وضعیت شبکه های اینترنت همراه از جمله ۳G و ۴G در میان ۹۵ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است و متأسفانه ایران همچنان نتوانسته جایگاه شایسته ای در این بین کسب کند. این روزها فناوری LTE به عنوان پیشگام در زمینه اتصال به اینترنت توسط گوشی های هوشمند شناخت می شود؛ اما ارتباط ۳G هنوز نقش مهمی در بسیاری از نقاط […]
نگاهی به جایگاه ایران در رده بندی جهانی شبکه های ۳G و ۴G – فناوری