نگاه عمیق به هیوندای نکسو، جادوی هیدروژنی – فناوری

نگاه عمیق به هیوندای نکسو، جادوی هیدروژنی – فناوری
هیوندای، سرمایه گذاری سنگینی بر فناوری خودروهای هیدروژنی داشته است. در ادامه به بررسی نسل دوم خودروی سلول سوختی این شرکت کره ای، با نام نکسو می پردازیم. هیوندا در جریان اجلاس خود در نمایشگاه CES ۲۰۱۸ از شاسی بلند نکسو (Nexo) رونمایی کرد. این خودرو که توان موردنظر خود را از سلول های سوختی تأمین می کند، در سال جاری […]

نگاه عمیق به هیوندای نکسو، جادوی هیدروژنی – فناوری

هیوندای، سرمایه گذاری سنگینی بر فناوری خودروهای هیدروژنی داشته است. در ادامه به بررسی نسل دوم خودروی سلول سوختی این شرکت کره ای، با نام نکسو می پردازیم. هیوندا در جریان اجلاس خود در نمایشگاه CES ۲۰۱۸ از شاسی بلند نکسو (Nexo) رونمایی کرد. این خودرو که توان موردنظر خود را از سلول های سوختی تأمین می کند، در سال جاری […]
نگاه عمیق به هیوندای نکسو، جادوی هیدروژنی – فناوری
b.push(this.caf)}});return b}var c=pdto.caf,h=pdto.caf.noAds;delete pdto.caf.noAds;c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus;var e={};e[onclick_param_l]=onclick_value_l;e[onclick_param_v]=onclick_value_v;c.pageLoadedCallback=function(b,a){var d=[],c=””;”adult”in a&&((“true”===a.adult