هاشمی: انصاف از بسکتبال رفته است

هاشمی: انصاف از بسکتبال رفته است
بانک ورزش – سرمربی تیم بسکتبال مهرام گفت: مقابل پتروشیمی بد بازی کردیم و آنها شایسته برد بودند.
به گزارش بانک ورزش، مصطفی هاشمی پس از شکست 94 بر 88 مقابل پتروشیمی اظهار داشت: در دفاع بد بودیم و گفتم و نتوانستیم در حد خودمان بازی کنیم و به بچه ها گفتم که در حمله مشکل نخواهیم داشت.
وی در مورد اینکه جوانان شما تا کوارتر چهارم جنگنده بودند، گفت: ما دنبال فضای عمومی بسکتبال هستیم، اما برخی فیلسوف وارانه صحبت می کنند و ناخودآگاه روی همه تاثیر می گذارند. جامعه بسکتبال همه چیز را می بیند. متأسفانه انصاف چند سالی است که از بسکتبال ایران رفته است.
سرمربی مهرام عنوان کرد: ما بد بازی کردیم و پتروشیمی حقش برد بود و یقینا آنها شایسته قهرمانی هستند. اگر در نیمه دوم بهتر دفاع می کردیم می توانستیم ببریم.

هاشمی: انصاف از بسکتبال رفته است

بانک ورزش – سرمربی تیم بسکتبال مهرام گفت: مقابل پتروشیمی بد بازی کردیم و آنها شایسته برد بودند.
به گزارش بانک ورزش، مصطفی هاشمی پس از شکست 94 بر 88 مقابل پتروشیمی اظهار داشت: در دفاع بد بودیم و گفتم و نتوانستیم در حد خودمان بازی کنیم و به بچه ها گفتم که در حمله مشکل نخواهیم داشت.
وی در مورد اینکه جوانان شما تا کوارتر چهارم جنگنده بودند، گفت: ما دنبال فضای عمومی بسکتبال هستیم، اما برخی فیلسوف وارانه صحبت می کنند و ناخودآگاه روی همه تاثیر می گذارند. جامعه بسکتبال همه چیز را می بیند. متأسفانه انصاف چند سالی است که از بسکتبال ایران رفته است.
سرمربی مهرام عنوان کرد: ما بد بازی کردیم و پتروشیمی حقش برد بود و یقینا آنها شایسته قهرمانی هستند. اگر در نیمه دوم بهتر دفاع می کردیم می توانستیم ببریم.
هاشمی: انصاف از بسکتبال رفته است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *