هدیه رهبر انقلاب به خانواده شهید اغتشاشات تهران

هدیه رهبر انقلاب به خانواده شهید اغتشاشات تهران
به گزارش خبرآنلاین، رهبر انقلاب به خانواده شهید محمد حسین حدادیان یک جلد کلام الله مجید اهدا کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی که ساعتی پیش در منزل شهید محمدحسین حدادیان از شهدای اغتشاشات اخیر تهران حضور یافتند، یک جلد قرآن به این خانواده اهدا کردند.

هدیه رهبر انقلاب به خانواده شهید اغتشاشات تهران

به گزارش خبرآنلاین، رهبر انقلاب به خانواده شهید محمد حسین حدادیان یک جلد کلام الله مجید اهدا کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی که ساعتی پیش در منزل شهید محمدحسین حدادیان از شهدای اغتشاشات اخیر تهران حضور یافتند، یک جلد قرآن به این خانواده اهدا کردند.
هدیه رهبر انقلاب به خانواده شهید اغتشاشات تهران