هشدار نسبت به پلاسمافروشی در کشور

هشدار نسبت به پلاسمافروشی در کشور
رئیس سازمان انتقال خون ضمن هشدار نسبت به پلاسمافروشی در کشور گفت: اقدامی برای نظارت بر توسعه پالایشگاه پلاسما که اکنون به شرکت پالایش و پژوهش تبدیل شده، وجود ندارد و از طرفی ۶ مرکز جمع آوری پلاسما هم در حاشیه شهر برای کسب درآمد راه اندازی شده است.
علی اکبر پورفتح الله، رئیس سازمان انتقال خون در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره صنعت پلاسما در ایران گفت: در همه جای دنیا مسئله جمع آوری پلاسما یک موضوع تئوریک است. نگاه عمومی دنیا این است که اهدای پلاسما هم مثل اهدای خون به سوی اهدای داوطلبانه و بدون چشم داشت پیش رود.
او ادامه داد: مطالعات متعددی نشان داده که خون و فرآورده های خونی از جمله پلاسما وقتی به کسب و کار و درآمد تبدیل می شود، می تواند مخاطبان را تغییر بدهد. افرادی که داوطلبانه این کار را انجام می دهند با افرادی که به خاطر پول این کار را می کنند، متفاوت هستند. قبل از تاسیس سازمان انتقال خون با پدیده خون فروشی روبه رو بودیم و امروز همین موضوع درباره پلاسما وجود دارد.
پلاسما باید مثل خون اهدا شود
پورفتح الله افزود: وقتی برای این موارد پول پرداخت می شود؛ مخاطبان از پایگاه های …

هشدار نسبت به پلاسمافروشی در کشور

رئیس سازمان انتقال خون ضمن هشدار نسبت به پلاسمافروشی در کشور گفت: اقدامی برای نظارت بر توسعه پالایشگاه پلاسما که اکنون به شرکت پالایش و پژوهش تبدیل شده، وجود ندارد و از طرفی ۶ مرکز جمع آوری پلاسما هم در حاشیه شهر برای کسب درآمد راه اندازی شده است.
علی اکبر پورفتح الله، رئیس سازمان انتقال خون در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره صنعت پلاسما در ایران گفت: در همه جای دنیا مسئله جمع آوری پلاسما یک موضوع تئوریک است. نگاه عمومی دنیا این است که اهدای پلاسما هم مثل اهدای خون به سوی اهدای داوطلبانه و بدون چشم داشت پیش رود.
او ادامه داد: مطالعات متعددی نشان داده که خون و فرآورده های خونی از جمله پلاسما وقتی به کسب و کار و درآمد تبدیل می شود، می تواند مخاطبان را تغییر بدهد. افرادی که داوطلبانه این کار را انجام می دهند با افرادی که به خاطر پول این کار را می کنند، متفاوت هستند. قبل از تاسیس سازمان انتقال خون با پدیده خون فروشی روبه رو بودیم و امروز همین موضوع درباره پلاسما وجود دارد.
پلاسما باید مثل خون اهدا شود
پورفتح الله افزود: وقتی برای این موارد پول پرداخت می شود؛ مخاطبان از پایگاه های …
هشدار نسبت به پلاسمافروشی در کشور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *