همسایگان شفر او را غافلگیر کردند +عکس

همسایگان شفر او را غافلگیر کردند +عکس
وینفرد شفر سرمربی استقلال در اینستاگرام عکسی از اقدام همسایگانش پس از پایان دربی به اشتراک گذاشت.

همسایگان شفر او را غافلگیر کردند +عکس

وینفرد شفر سرمربی استقلال در اینستاگرام عکسی از اقدام همسایگانش پس از پایان دربی به اشتراک گذاشت.
همسایگان شفر او را غافلگیر کردند +عکس
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^