واحد صنفی متخلف و عامل تهیه و توزیع مواد محترقه در شهر برازجان پلمپ شد

واحد صنفی متخلف و عامل تهیه و توزیع مواد محترقه در شهر برازجان پلمپ شد
اتحادخبر: فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از شناسائی و پلمپ مغازه ای که در شهر برازجان اقدام به ساخت و فروش مواد محترقه می نمود خبر داد.

واحد صنفی متخلف و عامل تهیه و توزیع مواد محترقه در شهر برازجان پلمپ شد

اتحادخبر: فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از شناسائی و پلمپ مغازه ای که در شهر برازجان اقدام به ساخت و فروش مواد محترقه می نمود خبر داد.
واحد صنفی متخلف و عامل تهیه و توزیع مواد محترقه در شهر برازجان پلمپ شد