واکنش شهرداری خرم آباد به خبر دستگیری ها

واکنش شهرداری خرم آباد به خبر دستگیری ها
به دنبال انتشار خبری مبنی بر موج دستگیری مدیران سابق شهرداری خرم آباد، روابط عمومی این شهرداری با ارسال پیامی به این خبر واکنش نشان داد.
به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی ، در این پیام آمده است: انعکاس خبرهای قضایی و امنیتی در حیطه ی دستگاه های قضایی و امنیتی است و شهرداری ضمن پرهیز از رد یا تایید این خبر معتقد است برخورد با متخلفان در هر سطح و حدودی یک امر قانونی و مورد تحسین است و باعث خشکیده شدن ریشه های فساد و بالتبع قرارگرفتن منابع در مسیر صحیح و نهایتاً تحقق توسعه و آبادانی و رضایت و اعتماد شهروندان خواهد شد، که جا دارد از متولیان امر تقدیر و تشکر نمود.
در همین خصوص نیز شهردار جدید خرم آباد در مواضع و جلسات مختلف بر حفظ پاکدستی و پاکدامنی مدیران تاکید کرده و به کرات متذکر گردیده که در صورت مشاهده تخلف توسط مدیران منصوب، بی پروا برخورد خواهد شد.
هرچند تحقیق ،کشف و دستگیری پروسه ای زمان بر و تخصصی است که بدون همکاری شهرداری هم امکان پذیر است اما شهرداری خرم آباد ضمن تشکر از هوشیاری و اقدام بی طرفانه دستگاه های ذیربط، آمادگی دارد در صورت لزوم در آینده (حتی در خصوص تیم مدیریتی …

واکنش شهرداری خرم آباد به خبر دستگیری ها

به دنبال انتشار خبری مبنی بر موج دستگیری مدیران سابق شهرداری خرم آباد، روابط عمومی این شهرداری با ارسال پیامی به این خبر واکنش نشان داد.
به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی ، در این پیام آمده است: انعکاس خبرهای قضایی و امنیتی در حیطه ی دستگاه های قضایی و امنیتی است و شهرداری ضمن پرهیز از رد یا تایید این خبر معتقد است برخورد با متخلفان در هر سطح و حدودی یک امر قانونی و مورد تحسین است و باعث خشکیده شدن ریشه های فساد و بالتبع قرارگرفتن منابع در مسیر صحیح و نهایتاً تحقق توسعه و آبادانی و رضایت و اعتماد شهروندان خواهد شد، که جا دارد از متولیان امر تقدیر و تشکر نمود.
در همین خصوص نیز شهردار جدید خرم آباد در مواضع و جلسات مختلف بر حفظ پاکدستی و پاکدامنی مدیران تاکید کرده و به کرات متذکر گردیده که در صورت مشاهده تخلف توسط مدیران منصوب، بی پروا برخورد خواهد شد.
هرچند تحقیق ،کشف و دستگیری پروسه ای زمان بر و تخصصی است که بدون همکاری شهرداری هم امکان پذیر است اما شهرداری خرم آباد ضمن تشکر از هوشیاری و اقدام بی طرفانه دستگاه های ذیربط، آمادگی دارد در صورت لزوم در آینده (حتی در خصوص تیم مدیریتی …
واکنش شهرداری خرم آباد به خبر دستگیری ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *