واکنش نتانیاهو به شعار «مرگ بر اسرائیل»

واکنش نتانیاهو به شعار «مرگ بر اسرائیل»
ابنا : نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه سفر خود به واشنگتن، به کاخ سفید رفته و با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.
نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس که برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا، برخی مقام های ارشد کنگره و همچنین سخنرانی در نشست لابی «آیپک» به این کشور سفر کرده، روز گذشته به کاخ سفید رفت.
بنیامین نتانیاهو با استقبال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار گرفت و دو طرف دیدار دوجانبه خود را آغاز کردند.
او پیش از ترک سرزمین های اشغالی به مقصد آمریکا، موضوع ایران و توافق هسته ای این کشور را یکی از موضوعات مهم مورد رایزنی خود با رئیس جمهور آمریکا خوانده بود.
دیدار نتانیاهو با ترامپ، پنجمین دیدار این دو پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی که کمی بیش از یک سال از ریاست جمهوری ترامپ می گذرد، دو بار در کاخ سفید با او دیدار داشته است.
حضور او در کاخ سفید در حالی انجام شده که در سرزمین های اشغالی، تحقیقات درباره اتهام فساد مالی نتانیاهو و خانواده او جنجال به پا کرده و مخالفانش، خواستار برکناری نخست وزیر شده اند.
رئیس جمهور آمریکا در جریان این دیدار در پاسخ به سوال …

واکنش نتانیاهو به شعار «مرگ بر اسرائیل»

ابنا : نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه سفر خود به واشنگتن، به کاخ سفید رفته و با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.
نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس که برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا، برخی مقام های ارشد کنگره و همچنین سخنرانی در نشست لابی «آیپک» به این کشور سفر کرده، روز گذشته به کاخ سفید رفت.
بنیامین نتانیاهو با استقبال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار گرفت و دو طرف دیدار دوجانبه خود را آغاز کردند.
او پیش از ترک سرزمین های اشغالی به مقصد آمریکا، موضوع ایران و توافق هسته ای این کشور را یکی از موضوعات مهم مورد رایزنی خود با رئیس جمهور آمریکا خوانده بود.
دیدار نتانیاهو با ترامپ، پنجمین دیدار این دو پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی که کمی بیش از یک سال از ریاست جمهوری ترامپ می گذرد، دو بار در کاخ سفید با او دیدار داشته است.
حضور او در کاخ سفید در حالی انجام شده که در سرزمین های اشغالی، تحقیقات درباره اتهام فساد مالی نتانیاهو و خانواده او جنجال به پا کرده و مخالفانش، خواستار برکناری نخست وزیر شده اند.
رئیس جمهور آمریکا در جریان این دیدار در پاسخ به سوال …
واکنش نتانیاهو به شعار «مرگ بر اسرائیل»