واگن هایمان در تهران بسیار محدود است

واگن هایمان در تهران بسیار محدود است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که واگن هایمان در تهران و شهرستان هایی که مترو دارند بسیار محدود است، اعلام کرد: تولید 2000 دستگاه واگن در فاز اول در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت زاده در مراسم امضای قرارداد مشارکت تولید واگن بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه که ظهر امروز در محل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد با اشاره به این که دولت ایران حمل و نقل عمومی را در اولویت قرار داده و در برنامه ششم توسعه تاکید بسیاری بر توسعه حمل و نقل ریلی شده است، اظهار کرد: یکی از موارد بسیار جدی و مهم که در دستور کار دولت قرار گرفته توسعه حمل و نقل ریلی است و در این راستا قوانین و مصوبات لازم مصوب شده است.
وی ادامه داد: تولید 2000 دستگاه واگن در فاز اول در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر این تعداد زیادی واگن مسافری و باری تولید خواهد شد. همچنین 6000 واگن باری که وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران علاقه مند به خریداری آن از روسیه بودند با هماهنگی های انجام شده قرار بر این است که 1100 دستگاه آن به صورت آماده خریداری شود و نزدی …

واگن هایمان در تهران بسیار محدود است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که واگن هایمان در تهران و شهرستان هایی که مترو دارند بسیار محدود است، اعلام کرد: تولید 2000 دستگاه واگن در فاز اول در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت زاده در مراسم امضای قرارداد مشارکت تولید واگن بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه که ظهر امروز در محل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد با اشاره به این که دولت ایران حمل و نقل عمومی را در اولویت قرار داده و در برنامه ششم توسعه تاکید بسیاری بر توسعه حمل و نقل ریلی شده است، اظهار کرد: یکی از موارد بسیار جدی و مهم که در دستور کار دولت قرار گرفته توسعه حمل و نقل ریلی است و در این راستا قوانین و مصوبات لازم مصوب شده است.
وی ادامه داد: تولید 2000 دستگاه واگن در فاز اول در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر این تعداد زیادی واگن مسافری و باری تولید خواهد شد. همچنین 6000 واگن باری که وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران علاقه مند به خریداری آن از روسیه بودند با هماهنگی های انجام شده قرار بر این است که 1100 دستگاه آن به صورت آماده خریداری شود و نزدی …
واگن هایمان در تهران بسیار محدود است