ورود زنان به ورزشگاه ها در یک قدمی قانونمند شدن

ورود زنان به ورزشگاه ها در یک قدمی قانونمند شدن
شهردارآنلاین: ورود زنان به ورزشگاه ها در حال طی کردن مسیر جدیدی است. درست یک روز پس از آنکه معاون زنان ریاست جمهوری وعده تلاش برای ورود زنان به ورزشگاه ها جهت تماشای مسابقات ورزشی حالا نمایندگان زن مجلس هم تحرکات جدیدی در تسهیل این مسیر داشته اند.

ورود زنان به ورزشگاه ها در یک قدمی قانونمند شدن

شهردارآنلاین: ورود زنان به ورزشگاه ها در حال طی کردن مسیر جدیدی است. درست یک روز پس از آنکه معاون زنان ریاست جمهوری وعده تلاش برای ورود زنان به ورزشگاه ها جهت تماشای مسابقات ورزشی حالا نمایندگان زن مجلس هم تحرکات جدیدی در تسهیل این مسیر داشته اند.
ورود زنان به ورزشگاه ها در یک قدمی قانونمند شدن