وزارت امور خارجه به شبهات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته ملی پاسخ داد

وزارت امور خارجه به شبهات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته ملی پاسخ داد
روابط عمومی وزارت امور خارجه به برخی شبهات و سوالات در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته ملی (پالرمو) پاسخ داد.
به گزارش مرور نیوز، پاسخ روابط عمومی وزارت امور خارجه به برخی شبهات و سوالات در خصوص  لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته ملی (پالرمو)  به این شرح است:
به نام خدا
چهارشنبه گذشته ۵ بهمن ۱۳۹۶ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی در  جلسه علنی مجلس شورای اسلامی  ایران مطرح و به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید. این کنوانسیون در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۷۹ توسط جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای شرکت کننده در مذاکرات منتهی به تدوین امضا شده و در طول ۱۷ سال گذشته کارشناسان برجسته نهادهای ذیربط کشور از قوای سه گانه نظام، فرصت کافی برای بررسی عملکرد این سند حقوقی بین المللی در صحنه عمل بین کشورها، مطالعه مواد مختلف آن در ارتباط با قوانین و رویه جاری حقوقی داخلی و نیز اثر بخشی تحفظات کشورها در روابط بین متعاهدین داشته اند. وسواس و دقت زیادی که در عبارت بندی حق شرط ها و بیا …

وزارت امور خارجه به شبهات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته ملی پاسخ داد

روابط عمومی وزارت امور خارجه به برخی شبهات و سوالات در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته ملی (پالرمو) پاسخ داد.
به گزارش مرور نیوز، پاسخ روابط عمومی وزارت امور خارجه به برخی شبهات و سوالات در خصوص  لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته ملی (پالرمو)  به این شرح است:
به نام خدا
چهارشنبه گذشته ۵ بهمن ۱۳۹۶ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی در  جلسه علنی مجلس شورای اسلامی  ایران مطرح و به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید. این کنوانسیون در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۷۹ توسط جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای شرکت کننده در مذاکرات منتهی به تدوین امضا شده و در طول ۱۷ سال گذشته کارشناسان برجسته نهادهای ذیربط کشور از قوای سه گانه نظام، فرصت کافی برای بررسی عملکرد این سند حقوقی بین المللی در صحنه عمل بین کشورها، مطالعه مواد مختلف آن در ارتباط با قوانین و رویه جاری حقوقی داخلی و نیز اثر بخشی تحفظات کشورها در روابط بین متعاهدین داشته اند. وسواس و دقت زیادی که در عبارت بندی حق شرط ها و بیا …
وزارت امور خارجه به شبهات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته ملی پاسخ داد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *