وزارت نفت: مالک جدید متعهد به پرداخت مطالبات بازیکنان تیم نفت تهران است

وزارت نفت: مالک جدید متعهد به پرداخت مطالبات بازیکنان تیم نفت تهران است
تهران- ایرنا- روابط عمومی وزارت نفت در پی طرح ابهام هایی درباره تیم واگذار شده نفت تهران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به واگذاری 100 درصد سهام باشگاه نفت تهران، شرکت ملی نفت ایران هیچگونه مسئولیتی در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی نداشته و خریدار باشگاه در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار، متعهد و مسئول است.

وزارت نفت: مالک جدید متعهد به پرداخت مطالبات بازیکنان تیم نفت تهران است

تهران- ایرنا- روابط عمومی وزارت نفت در پی طرح ابهام هایی درباره تیم واگذار شده نفت تهران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به واگذاری 100 درصد سهام باشگاه نفت تهران، شرکت ملی نفت ایران هیچگونه مسئولیتی در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی نداشته و خریدار باشگاه در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار، متعهد و مسئول است.
وزارت نفت: مالک جدید متعهد به پرداخت مطالبات بازیکنان تیم نفت تهران است