وسط خیابان دیوار نمی کشند!

وسط خیابان دیوار نمی کشند!
محمد ایمانی در یادداشت روز کیهان نوشت:
1- نگرش و ارزیابی روندی از مسیر طی شده در 4-5 سال اخیر، این حقیقت را یادآوری می کند که مشکلات، برخلاف برخی رویکردهای آرزو اندیشانه و سهل اندیشانه، راه حل های جادویی ندارند. فقط در افسانه ها می شود با غول چراغ جادو، کارهای محیرالعقول کرد. البته اگر درهمان فضای افسانه هم کسی قالب شکنی می کرد و غول چراغ جادو را به حرف می کشید، لابد می شنید که می گوید من اگر کاری از دستم بر می آمد، ابتدا برای گرفتاری خودم چاره می کردم! متاسفانه این آرزو اندیشی، به افکار عمومی هم تزریق و چنین القا شد که بدون زحمت تدبیر و تلاش و اصلاح رویه های غلط اقتصادی، صرفا با جادوی برجام و بستن با کدخدا می شود به اقتصاد رونق داد. به دفعات گفته شد با توافق، تمام تحریم های مالی و بانکی و اقتصادی بالمرّه (یک جا) «لغو» و مشکل اشتغال و تولید و رکود و تورم و آلودگی هوا وآب خوردن حل خواهد شد. از خود نپرسیدند شیطان بزرگ اگر دغدغه بشریت داشت، چرا به داد 48 میلیون فقیر مطلق در آمریکا که محتاج کوپن برای هر وعده غذایی هستند، نرسیده است.
2- حفظ یا تغییر وضع موجود، یک دوگانه مهم است که اگر …

وسط خیابان دیوار نمی کشند!

محمد ایمانی در یادداشت روز کیهان نوشت:
1- نگرش و ارزیابی روندی از مسیر طی شده در 4-5 سال اخیر، این حقیقت را یادآوری می کند که مشکلات، برخلاف برخی رویکردهای آرزو اندیشانه و سهل اندیشانه، راه حل های جادویی ندارند. فقط در افسانه ها می شود با غول چراغ جادو، کارهای محیرالعقول کرد. البته اگر درهمان فضای افسانه هم کسی قالب شکنی می کرد و غول چراغ جادو را به حرف می کشید، لابد می شنید که می گوید من اگر کاری از دستم بر می آمد، ابتدا برای گرفتاری خودم چاره می کردم! متاسفانه این آرزو اندیشی، به افکار عمومی هم تزریق و چنین القا شد که بدون زحمت تدبیر و تلاش و اصلاح رویه های غلط اقتصادی، صرفا با جادوی برجام و بستن با کدخدا می شود به اقتصاد رونق داد. به دفعات گفته شد با توافق، تمام تحریم های مالی و بانکی و اقتصادی بالمرّه (یک جا) «لغو» و مشکل اشتغال و تولید و رکود و تورم و آلودگی هوا وآب خوردن حل خواهد شد. از خود نپرسیدند شیطان بزرگ اگر دغدغه بشریت داشت، چرا به داد 48 میلیون فقیر مطلق در آمریکا که محتاج کوپن برای هر وعده غذایی هستند، نرسیده است.
2- حفظ یا تغییر وضع موجود، یک دوگانه مهم است که اگر …
وسط خیابان دیوار نمی کشند!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *