وظیفه رادیو و تلویزیون در زلزله چیست؟

وظیفه رادیو و تلویزیون در زلزله چیست؟
منصور ضابطیان با تاکید بر نقش مهم رادیو در مواقع بحرانی گفت: رسانه ای مانند رادیو در بازتاب خبرهای خود آرامش عمومی را هم در نظر می گیرد؛ یعنی به مصلحت مردم توجه می کند.

وظیفه رادیو و تلویزیون در زلزله چیست؟

منصور ضابطیان با تاکید بر نقش مهم رادیو در مواقع بحرانی گفت: رسانه ای مانند رادیو در بازتاب خبرهای خود آرامش عمومی را هم در نظر می گیرد؛ یعنی به مصلحت مردم توجه می کند.
وظیفه رادیو و تلویزیون در زلزله چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *