پادووانی: پنج شنبه به تهران می آیم

پادووانی: پنج شنبه به تهران می آیم
مدافع مصدوم تیم استقلال عنوان کرد روز پنج شنبه هفته جاری برای ادامه درمان به تهران خواهد آمد.

پادووانی: پنج شنبه به تهران می آیم

مدافع مصدوم تیم استقلال عنوان کرد روز پنج شنبه هفته جاری برای ادامه درمان به تهران خواهد آمد.
پادووانی: پنج شنبه به تهران می آیم