پاسخ بنیاد IFRS به استعلام سازمان حسابرسی در مورد صورت ای مالی بانک ها

پاسخ بنیاد IFRS به استعلام سازمان حسابرسی در مورد صورت ای مالی بانک ها
سازمان حسابرسی با اعلام اختلاف نظر با بانک مرکزی در صورت های مالی بانک ها به بنیاد IFRS، از این بنیاد بین المللی درخواست راه حل کرد و پاسخ آن را گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،اکبر سهیلی پور رییس سازمان حسابرسی با اعلام اختلاف نظر موجود بین این سازمان و بانک مرکزی به عنوان دو نهاد تدوین کننده استاندارها و نهاد ناظر بانک ها درخصوص صورتهای مالی بانک ها از بنیاد IFRS خواستار ارائه راه حلی شد و این بنیاد هم توسط هنری ریس مدیر فعالیت های پذیرش و پیاده سازی استعلام مورد نظر را پاسخ داد.
استعلام سازمان حسابرسی
جناب هانس هوگرورست ریاست بنیاد IFRS، طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری در ایـران، کلیـه شرکت های بزرگ پذیرفته شده در بورس تهران، بانکها و شرکت های بیمه ملزم هستند صورتهای مالی را برای دوره مالی که از اول فروردین سال 95 شروع می شـود ،بـر اسـاس اسـتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تهیه کنند.
در ارتباط با تهیه صورتهای مالی بانکها بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشـگری مـالی ، در دو مـورد بـین بانـک مرکزی و سـازمان …

پاسخ بنیاد IFRS به استعلام سازمان حسابرسی در مورد صورت ای مالی بانک ها

سازمان حسابرسی با اعلام اختلاف نظر با بانک مرکزی در صورت های مالی بانک ها به بنیاد IFRS، از این بنیاد بین المللی درخواست راه حل کرد و پاسخ آن را گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،اکبر سهیلی پور رییس سازمان حسابرسی با اعلام اختلاف نظر موجود بین این سازمان و بانک مرکزی به عنوان دو نهاد تدوین کننده استاندارها و نهاد ناظر بانک ها درخصوص صورتهای مالی بانک ها از بنیاد IFRS خواستار ارائه راه حلی شد و این بنیاد هم توسط هنری ریس مدیر فعالیت های پذیرش و پیاده سازی استعلام مورد نظر را پاسخ داد.
استعلام سازمان حسابرسی
جناب هانس هوگرورست ریاست بنیاد IFRS، طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری در ایـران، کلیـه شرکت های بزرگ پذیرفته شده در بورس تهران، بانکها و شرکت های بیمه ملزم هستند صورتهای مالی را برای دوره مالی که از اول فروردین سال 95 شروع می شـود ،بـر اسـاس اسـتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تهیه کنند.
در ارتباط با تهیه صورتهای مالی بانکها بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشـگری مـالی ، در دو مـورد بـین بانـک مرکزی و سـازمان …
پاسخ بنیاد IFRS به استعلام سازمان حسابرسی در مورد صورت ای مالی بانک ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *