پاسخ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مطالب مطرح شده

پاسخ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مطالب مطرح شده
در پی طرح مطالب نادرست در برنامه پایش یکشنبه یکم بهمن سال۹۶ پیرامون عدم اجرای بخشنامه های دولت، استفاده از مدیران بازنشسته و دیگر مسائل مربوط به این شرکت لازم است توضیحات مشروحه ذیل به منظور تنویر افکار عمومی حسب قوانین مربوطه از سوی آن رسانه منتشر شود:
به گزارش رادیوسهام ، در پی طرح مطالب نادرست در برنامه پایش یکشنبه یکم بهمن سال۹۶ پیرامون عدم اجرای بخشنامه های دولت، استفاده از مدیران بازنشسته و دیگر مسائل مربوط به این شرکت لازم است توضیحات مشروحه ذیل به منظور تنویر افکار عمومی حسب قوانین مربوطه از سوی آن رسانه منتشر شود:
الف): رعایت بخشنامه های دولت:
همانگونه که بر اساس مصوبات دولت تصریح شده، شرکت­های دولتی موظف به اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند که در این بخشنامه به صراحت این موضوع تبیین شده است.
برای نمونه در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۴/۳/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، «به کارگیری افراد بازنشسته در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه هایی که بنحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می …

پاسخ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مطالب مطرح شده

در پی طرح مطالب نادرست در برنامه پایش یکشنبه یکم بهمن سال۹۶ پیرامون عدم اجرای بخشنامه های دولت، استفاده از مدیران بازنشسته و دیگر مسائل مربوط به این شرکت لازم است توضیحات مشروحه ذیل به منظور تنویر افکار عمومی حسب قوانین مربوطه از سوی آن رسانه منتشر شود:
به گزارش رادیوسهام ، در پی طرح مطالب نادرست در برنامه پایش یکشنبه یکم بهمن سال۹۶ پیرامون عدم اجرای بخشنامه های دولت، استفاده از مدیران بازنشسته و دیگر مسائل مربوط به این شرکت لازم است توضیحات مشروحه ذیل به منظور تنویر افکار عمومی حسب قوانین مربوطه از سوی آن رسانه منتشر شود:
الف): رعایت بخشنامه های دولت:
همانگونه که بر اساس مصوبات دولت تصریح شده، شرکت­های دولتی موظف به اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند که در این بخشنامه به صراحت این موضوع تبیین شده است.
برای نمونه در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۴/۳/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، «به کارگیری افراد بازنشسته در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه هایی که بنحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می …
پاسخ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مطالب مطرح شده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *