پاکسازی تهران از مواد فروشان و معتادان

پاکسازی تهران از مواد فروشان و معتادان
خبرگزاری ایسنا: ریییس پلیس پایتخت از عملیات گسترده پلیس برای دستگیری مواد فروشان و جمع آوری معتادان متجاجر خبر داد و جزییات آن را تشریح کرد.
 سردار حسین رحیمی در حاشیه مرحله جدید طرح برخورد با مواد فروشان و جمع آوری معتادان با حضور در جمع خبرنگاران گفت: طی روزهای اخیر همکاران من در هشت مرحله عملیات موفق به انهدام هفت باند مواد مخدر شده و در مجموع بیش از یک تن انواع مواد مخدر از سوداگران مرگ کشف کردند.
وی با بیان اینکه بیش از یک تن مواد پیش ساز مواد مخدر صنعتی نیز از قاچاقچیان کشف و ضبط شد ادامه داد: درهمین راستا بیست قاچاقچی عمده نیز از سوی پلیس دستگیر شدند. همچنین 500 کیلوگرم انواع شربت و قرص متادون از این افراد کشف وضبط شد.
رحیمی در ادامه سخنان خود به جمع آوری معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: 800 معتاد متجاهر در عملیات پلیس دستگیر شده اند.
وی در باره برخورد با خرده فروشان مواد مخدر نیز تصریح کرد: علاوه بر 20 قاچاقچی عمده 230 خرده فروش مواد مخدر نیز که عمدتا در پارک ها فعالیت می کردند دستگیر شدند.
رییس پلیس پایتخت با بیان اینکه 15 دستگاه انواع خودرو نیز از قاچاقچیان کشف و ضبط شد …

پاکسازی تهران از مواد فروشان و معتادان

خبرگزاری ایسنا: ریییس پلیس پایتخت از عملیات گسترده پلیس برای دستگیری مواد فروشان و جمع آوری معتادان متجاجر خبر داد و جزییات آن را تشریح کرد.
 سردار حسین رحیمی در حاشیه مرحله جدید طرح برخورد با مواد فروشان و جمع آوری معتادان با حضور در جمع خبرنگاران گفت: طی روزهای اخیر همکاران من در هشت مرحله عملیات موفق به انهدام هفت باند مواد مخدر شده و در مجموع بیش از یک تن انواع مواد مخدر از سوداگران مرگ کشف کردند.
وی با بیان اینکه بیش از یک تن مواد پیش ساز مواد مخدر صنعتی نیز از قاچاقچیان کشف و ضبط شد ادامه داد: درهمین راستا بیست قاچاقچی عمده نیز از سوی پلیس دستگیر شدند. همچنین 500 کیلوگرم انواع شربت و قرص متادون از این افراد کشف وضبط شد.
رحیمی در ادامه سخنان خود به جمع آوری معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: 800 معتاد متجاهر در عملیات پلیس دستگیر شده اند.
وی در باره برخورد با خرده فروشان مواد مخدر نیز تصریح کرد: علاوه بر 20 قاچاقچی عمده 230 خرده فروش مواد مخدر نیز که عمدتا در پارک ها فعالیت می کردند دستگیر شدند.
رییس پلیس پایتخت با بیان اینکه 15 دستگاه انواع خودرو نیز از قاچاقچیان کشف و ضبط شد …
پاکسازی تهران از مواد فروشان و معتادان