پایان ماموریت شناسایی رسته های اشتغالزا در استان ها

پایان ماموریت شناسایی رسته های اشتغالزا در استان ها
شهروند| دانشجویان می توانند حین تحصیل، آموزش های مهارتی را هم فرابگیرند و دیگر این دو شیوه یادگیری با یکدیگر تداخلی ندارند. این خبری است که معاون وزیر کار در نخستین نشست خبری خود به خبرنگاران داده و گفته است: براساس توافق انجام شده با وزارت علوم، قرار است از این پس دانشجویانی که تمایل به فراگیری مهارت دارند در حین تحصیل با ثبت نام از طریق پرتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای مهارت آموزی ثبت نام کنند و گواهینامه ای که به آنها اعطا می شود، قابل ترجمه شدن باشد.
سلیمان پاک سرشت در حضور اصحاب رسانه اعلام کرد: باید برای جامعه ای که نخبگانش را با سوال های چهارگزینه ای انتخاب می کند، نگران بود. امروز در کشور ما جای هویت یابی و مهارت ورزی را مدارک تحصیلی گرفته و در سال های اخیر موج مدرک گرایی مهارت را هدف قرار داده است.
رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: از طرفی مهارت کافی در کشور ما وجود ندارد، از سوی دیگر، تفکر عمومی جامعه هم تمایل آنچنانی برای مهارت آموزی از خود نشان نمی دهد تا جایی که حتی به نوعی مهارت آموزی را ناشی از کم سوادی می دانند.
پاک سرشت تأکید کرد: رفع این نگرانی و …

پایان ماموریت شناسایی رسته های اشتغالزا در استان ها

شهروند| دانشجویان می توانند حین تحصیل، آموزش های مهارتی را هم فرابگیرند و دیگر این دو شیوه یادگیری با یکدیگر تداخلی ندارند. این خبری است که معاون وزیر کار در نخستین نشست خبری خود به خبرنگاران داده و گفته است: براساس توافق انجام شده با وزارت علوم، قرار است از این پس دانشجویانی که تمایل به فراگیری مهارت دارند در حین تحصیل با ثبت نام از طریق پرتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای مهارت آموزی ثبت نام کنند و گواهینامه ای که به آنها اعطا می شود، قابل ترجمه شدن باشد.
سلیمان پاک سرشت در حضور اصحاب رسانه اعلام کرد: باید برای جامعه ای که نخبگانش را با سوال های چهارگزینه ای انتخاب می کند، نگران بود. امروز در کشور ما جای هویت یابی و مهارت ورزی را مدارک تحصیلی گرفته و در سال های اخیر موج مدرک گرایی مهارت را هدف قرار داده است.
رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: از طرفی مهارت کافی در کشور ما وجود ندارد، از سوی دیگر، تفکر عمومی جامعه هم تمایل آنچنانی برای مهارت آموزی از خود نشان نمی دهد تا جایی که حتی به نوعی مهارت آموزی را ناشی از کم سوادی می دانند.
پاک سرشت تأکید کرد: رفع این نگرانی و …
پایان ماموریت شناسایی رسته های اشتغالزا در استان ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *