پخش اعلامیه توسط بالگرد ارتش سوریه برای خروج غیرنظامیان از غوطه شرقی

پخش اعلامیه توسط بالگرد ارتش سوریه برای خروج غیرنظامیان از غوطه شرقی
شهیدخبر: بالگردهای ارتش سوریه با پخش اعلامیه بر فراز آسمان غوطه شرقی دمشق، چگونگی خروج غیرنظامیان را از این منطقه به آنها اطلاع دادند.

پخش اعلامیه توسط بالگرد ارتش سوریه برای خروج غیرنظامیان از غوطه شرقی

شهیدخبر: بالگردهای ارتش سوریه با پخش اعلامیه بر فراز آسمان غوطه شرقی دمشق، چگونگی خروج غیرنظامیان را از این منطقه به آنها اطلاع دادند.
پخش اعلامیه توسط بالگرد ارتش سوریه برای خروج غیرنظامیان از غوطه شرقی