پروژه جدید هاشمی زدایی از دانشگاه آزاد کلید خورد

پروژه جدید هاشمی زدایی از دانشگاه آزاد کلید خورد
خرداد: کاملا مشخص است که کفگیر دلواپسان به ته دیگ خورده و سوژه جدیدی برای مطرح کردن خودشان ندارند که رمز بقایشان است. تا زمانی که ایت ا… هاشمی در قید حیات بود با طرح ادعاهای بی اساس و کذب بازار خود را داغ نگه می داشتند چرا که می دانستند آیت ا… هاشمی آن قدر بزرگ است که در مقام پاسخ به دلواپسان ظاهر نمی شود پس بی محابا هر آنچه خواستند نوشتند و اتهام زدند.
به گزارش خرداد از آرمان امروز؛ پس از رحلت آیت ا… طبیعی بود که بازار دلواپسان کساد شود و سوژه ای برای مطرح کردن خودشان نداشته باشند. از سوی دیگر این طیف در روزهای اخیر با مشکلی به نام بست نشینی یاران محمود احمدی نژاد هم مواجه است؛ بقایی، جوانفکر و خراسانی از جمله افرادی هستند که پیش از این دارای جایگاه خوبی در میان دلواپسان بودند اما با پایان دولت دهم و به روی میز آمدن برخی عملکردهای آنان فاز برائت جویی از دولتمردان احمدی نژاد آغاز شد. افکار عمومی به آن اندازه ساده نبود که فریب اعلام برائت نمایشی را بخورد، بنابراین دلواپسان منزوی و تنهاتر از همیشه شدند. طبیعی است دلواپسانی که با چالش بزرگی مواجه شدند برای کاهش فشار بر خود دس …

پروژه جدید هاشمی زدایی از دانشگاه آزاد کلید خورد

خرداد: کاملا مشخص است که کفگیر دلواپسان به ته دیگ خورده و سوژه جدیدی برای مطرح کردن خودشان ندارند که رمز بقایشان است. تا زمانی که ایت ا… هاشمی در قید حیات بود با طرح ادعاهای بی اساس و کذب بازار خود را داغ نگه می داشتند چرا که می دانستند آیت ا… هاشمی آن قدر بزرگ است که در مقام پاسخ به دلواپسان ظاهر نمی شود پس بی محابا هر آنچه خواستند نوشتند و اتهام زدند.
به گزارش خرداد از آرمان امروز؛ پس از رحلت آیت ا… طبیعی بود که بازار دلواپسان کساد شود و سوژه ای برای مطرح کردن خودشان نداشته باشند. از سوی دیگر این طیف در روزهای اخیر با مشکلی به نام بست نشینی یاران محمود احمدی نژاد هم مواجه است؛ بقایی، جوانفکر و خراسانی از جمله افرادی هستند که پیش از این دارای جایگاه خوبی در میان دلواپسان بودند اما با پایان دولت دهم و به روی میز آمدن برخی عملکردهای آنان فاز برائت جویی از دولتمردان احمدی نژاد آغاز شد. افکار عمومی به آن اندازه ساده نبود که فریب اعلام برائت نمایشی را بخورد، بنابراین دلواپسان منزوی و تنهاتر از همیشه شدند. طبیعی است دلواپسانی که با چالش بزرگی مواجه شدند برای کاهش فشار بر خود دس …
پروژه جدید هاشمی زدایی از دانشگاه آزاد کلید خورد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *