پرچم سوریه در 2 شهرک غوطه شرقی دمشق برافراشته شد

پرچم سوریه در 2 شهرک غوطه شرقی دمشق برافراشته شد
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روند پیشروی نیروهای ارتش سوریه در غوطه شرقی واقع در ریف دمشق ادامه دارد و تروریست ها نیز در وضعیت نابسامانی به سر می برند.
شبکه المیادین درباره تازه ترین تحولات مربوط به غوطه شرقی دمشق و عملیات پیشروی نیروهای ارتش سوریه گزارش داد که پرچم سوریه در ۲ شهرک «سبقا» و «حموریه» در غوطه شرقی برافراشته شده است.
نیروهای ارتش سوریه پیش از این نیز پس از درگیری با گروه های تروریستی بر شهرک «المحمدیه» در غرب منطقه بیت نایم مسلط شدند.
روزنامه الوطن سوریه گفتند که ارتش سوریه در جریان عملیاتهای خود در 9 روز گذشته موفق شده است بیش از 40% از مساحتی را که در غوطه تحت اشغال تروریست ها بود، آزاد کند.
……………
پایان پیام/ 268

پرچم سوریه در 2 شهرک غوطه شرقی دمشق برافراشته شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روند پیشروی نیروهای ارتش سوریه در غوطه شرقی واقع در ریف دمشق ادامه دارد و تروریست ها نیز در وضعیت نابسامانی به سر می برند.
شبکه المیادین درباره تازه ترین تحولات مربوط به غوطه شرقی دمشق و عملیات پیشروی نیروهای ارتش سوریه گزارش داد که پرچم سوریه در ۲ شهرک «سبقا» و «حموریه» در غوطه شرقی برافراشته شده است.
نیروهای ارتش سوریه پیش از این نیز پس از درگیری با گروه های تروریستی بر شهرک «المحمدیه» در غرب منطقه بیت نایم مسلط شدند.
روزنامه الوطن سوریه گفتند که ارتش سوریه در جریان عملیاتهای خود در 9 روز گذشته موفق شده است بیش از 40% از مساحتی را که در غوطه تحت اشغال تروریست ها بود، آزاد کند.
……………
پایان پیام/ 268
پرچم سوریه در 2 شهرک غوطه شرقی دمشق برافراشته شد