پزشک عمومی کافی برای اجرای طرح پزشک خانواده وجود ندارد

پزشک عمومی کافی برای اجرای طرح پزشک خانواده وجود ندارد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه اجرای پزشک خانواده نیازمند وجود زیرساخت های لازم است، گفت: وزارت بهداشت باید درگام اول اشکال و نقاط ضعف را درحوزه سلامت برطرف کند.
منوچهر جمالی سوسفی در گفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه تمامی نمایندگان مایل به اجرای طرح پزشک خانواده، سبستم ارجاع، راهنماهای بالینی و پرونده الکترونیک سلامت در تمامی نقاط کشور هستند،گفت: واقعیت این است که در روستاها پزشک خانواده اجرایی شد، اما در این مناطق هم اجرای آن طبق خواست وزارت بهداشت به صورت کامل صورت نگرفت؛ ضمن اینکه درشهرها نیز این مسئله به هیچ عنوان اجرایی نشد، بنابراین اسباب و لوازم کافی برای توجه به قوانین دربخش پزشک خانواده درحال حاضر وجود ندارد.
نماینده مردم رودباردرمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اجرای پزشک خانواده نیازمند وجود تعداد پزشک و فضای فیزیکی کافی است، افزود: همچنین اعتبارات مناسب برای اجرای این قانون باید در نظر گرفته شود، ضمن اینکه برای سیستم ارجاع نیز بیمارستان های دولتی باید به میزان کافی به مردم و مراجعه کنندگان پاسخ دهند، این درحالی است …

پزشک عمومی کافی برای اجرای طرح پزشک خانواده وجود ندارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه اجرای پزشک خانواده نیازمند وجود زیرساخت های لازم است، گفت: وزارت بهداشت باید درگام اول اشکال و نقاط ضعف را درحوزه سلامت برطرف کند.
منوچهر جمالی سوسفی در گفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه تمامی نمایندگان مایل به اجرای طرح پزشک خانواده، سبستم ارجاع، راهنماهای بالینی و پرونده الکترونیک سلامت در تمامی نقاط کشور هستند،گفت: واقعیت این است که در روستاها پزشک خانواده اجرایی شد، اما در این مناطق هم اجرای آن طبق خواست وزارت بهداشت به صورت کامل صورت نگرفت؛ ضمن اینکه درشهرها نیز این مسئله به هیچ عنوان اجرایی نشد، بنابراین اسباب و لوازم کافی برای توجه به قوانین دربخش پزشک خانواده درحال حاضر وجود ندارد.
نماینده مردم رودباردرمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اجرای پزشک خانواده نیازمند وجود تعداد پزشک و فضای فیزیکی کافی است، افزود: همچنین اعتبارات مناسب برای اجرای این قانون باید در نظر گرفته شود، ضمن اینکه برای سیستم ارجاع نیز بیمارستان های دولتی باید به میزان کافی به مردم و مراجعه کنندگان پاسخ دهند، این درحالی است …
پزشک عمومی کافی برای اجرای طرح پزشک خانواده وجود ندارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *