پول نفت گم نشده

پول نفت گم نشده
عادل آذر، رییس دیوان محاسبات، چهارشنبه هفته قبل با حضور در صحن علنی مجلس گزارشی مفصل از تفریغ بودجه سال 95 کل کشور ارایه کرد. گزارشی که در بخش هایی عملکرد دولت را مورد تایید قرار داده اما در برخی فصول و بخش ها نیز ایراداتی اساسی به کارنامه یک ساله دولت در اجرای لایحه بودجه سال 95 وارد کرده و حتی دولت را به انجام برخی تخلفات به ویژه در حوزه نفت و انرژی متهم کرده است.
تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است. به زبان ساده تر اگر بودجه سالانه را حساب و کتابِ دخل و خرج سالانه دولت بدانیم که ابتدا در لایحه ای مدون توسط دولت به مجلس ارایه می شود و پس از تصویب آن در کمیسیون تلفیق بودجه و متعاقبا صحن علنی مجلس برای اجرا به دولت بازگردانده می شود، گزارش تفریغ بودجه عبارت است از گزارشی که توسط مجلس و مشخصا به کمک بازوی نظارتی قوه مقننه یعنی دیوان محاسبات تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت می شود. به این اعتبار آن چه دیوان محاسبات مجلس در گزارش تفریغ بودجه سالانه در اختیار افکار عمومی قرار می دهد، همان حساب و کتاب دقیق و جزیی نگر عملکرد دولت در اجرای لایحه بودجه مصوب مجلس در یک سال …

پول نفت گم نشده

عادل آذر، رییس دیوان محاسبات، چهارشنبه هفته قبل با حضور در صحن علنی مجلس گزارشی مفصل از تفریغ بودجه سال 95 کل کشور ارایه کرد. گزارشی که در بخش هایی عملکرد دولت را مورد تایید قرار داده اما در برخی فصول و بخش ها نیز ایراداتی اساسی به کارنامه یک ساله دولت در اجرای لایحه بودجه سال 95 وارد کرده و حتی دولت را به انجام برخی تخلفات به ویژه در حوزه نفت و انرژی متهم کرده است.
تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است. به زبان ساده تر اگر بودجه سالانه را حساب و کتابِ دخل و خرج سالانه دولت بدانیم که ابتدا در لایحه ای مدون توسط دولت به مجلس ارایه می شود و پس از تصویب آن در کمیسیون تلفیق بودجه و متعاقبا صحن علنی مجلس برای اجرا به دولت بازگردانده می شود، گزارش تفریغ بودجه عبارت است از گزارشی که توسط مجلس و مشخصا به کمک بازوی نظارتی قوه مقننه یعنی دیوان محاسبات تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت می شود. به این اعتبار آن چه دیوان محاسبات مجلس در گزارش تفریغ بودجه سالانه در اختیار افکار عمومی قرار می دهد، همان حساب و کتاب دقیق و جزیی نگر عملکرد دولت در اجرای لایحه بودجه مصوب مجلس در یک سال …
پول نفت گم نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *