پیشرفت های کشور به دلیل پیمان محکم میان مردم و رهبری است

پیشرفت های کشور به دلیل پیمان محکم میان مردم و رهبری است
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: پیشرفت های موشکی، هسته ای و… در کشور به دلیل پیمان محکمی است که بر سر ارزش های انقلاب اسلامی بین مردم و رهبری وجود داشته و خواهد داشت.

پیشرفت های کشور به دلیل پیمان محکم میان مردم و رهبری است

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: پیشرفت های موشکی، هسته ای و… در کشور به دلیل پیمان محکمی است که بر سر ارزش های انقلاب اسلامی بین مردم و رهبری وجود داشته و خواهد داشت.
پیشرفت های کشور به دلیل پیمان محکم میان مردم و رهبری است