“پیگکاسو ” خوک ۲۴۰ کیلویی که نقاشی می کند!

“پیگکاسو ” خوک ۲۴۰ کیلویی که نقاشی می کند!
نقاشی کردن خوک
نقاشی کردن خوک , اگر خواستید کسی را متقاعد کنید که همه چیز ممکن است، کافیست درباره پیگکاسو، خوک ۲۴۰ کیلویی به او بگویید که بعد از نجات از کشتارگاه آفریقای جنوبی در سن چهار هفتگی، تبدیل به یک نقاش بزرگ شد.
خوک نقاش
دو سال پیش یکی از فعالان حقوق حیوانات در جنوب آفریقا به نام «جوآن لفسون» بعد از نجات دادن پیگکاسو از یک سرنوشت دردناک در کشتارگاه او را به مزرعه اش برد و اسباب بازی های مختلفی در اختیار او گذاشت تا سرگرم باشد. در میان اسباب بازی ها تعداد قلم مو هم بود و خوک آنقدر عاشق آن ها شد که به سایر اسباب بازی ها توجهی نمی کرد.
نقاشی خوک
لفسون تصمیم گرفت رنگ و بوم هم در اختیار او بگذارد تا ببیند با آن ها چه می کند.
باور کنید یا نه، او شروع به نقاشی کرد!
نقاشی کردن خوک ۲۴۰ کیلویی
او چنان علاقه و استعدادی به نقاشی نشان داد که گالری شخصی خود هم برگزار کرد.
کلکسیونرهای هنری حاضرند تا ۲۰۰۰ دلار بابت کارهای اصلی پیگکاسو بپردازند و آثار هنری جدیدی به کلکسیون خود بیفزایند. پیگکاسو هرگز مجبور به نقاشی نمی شود و هروقت که بخواهد قلم مو را برمی …

“پیگکاسو ” خوک ۲۴۰ کیلویی که نقاشی می کند!

نقاشی کردن خوک
نقاشی کردن خوک , اگر خواستید کسی را متقاعد کنید که همه چیز ممکن است، کافیست درباره پیگکاسو، خوک ۲۴۰ کیلویی به او بگویید که بعد از نجات از کشتارگاه آفریقای جنوبی در سن چهار هفتگی، تبدیل به یک نقاش بزرگ شد.
خوک نقاش
دو سال پیش یکی از فعالان حقوق حیوانات در جنوب آفریقا به نام «جوآن لفسون» بعد از نجات دادن پیگکاسو از یک سرنوشت دردناک در کشتارگاه او را به مزرعه اش برد و اسباب بازی های مختلفی در اختیار او گذاشت تا سرگرم باشد. در میان اسباب بازی ها تعداد قلم مو هم بود و خوک آنقدر عاشق آن ها شد که به سایر اسباب بازی ها توجهی نمی کرد.
نقاشی خوک
لفسون تصمیم گرفت رنگ و بوم هم در اختیار او بگذارد تا ببیند با آن ها چه می کند.
باور کنید یا نه، او شروع به نقاشی کرد!
نقاشی کردن خوک ۲۴۰ کیلویی
او چنان علاقه و استعدادی به نقاشی نشان داد که گالری شخصی خود هم برگزار کرد.
کلکسیونرهای هنری حاضرند تا ۲۰۰۰ دلار بابت کارهای اصلی پیگکاسو بپردازند و آثار هنری جدیدی به کلکسیون خود بیفزایند. پیگکاسو هرگز مجبور به نقاشی نمی شود و هروقت که بخواهد قلم مو را برمی …
“پیگکاسو ” خوک ۲۴۰ کیلویی که نقاشی می کند!