پیگیری درمان محصورین به ما واگذار نشده است

پیگیری درمان محصورین به ما واگذار نشده است
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: تاکنون به این وزارتخانه مسئولیتی در باره پیگیری درمان محصورین محول نشده است.
به گزارش مرو نیوز، به نقل از وبدا، در این اطلاعیه با اشاره به اظهار نظرهایی پیرامون وضعیت سلامتی مهندس موسوی و حجت الاسلام کروبی ، آمده است: “تاکنون به این وزارتخانه مسئولیتی در باره پیگیری مسائل درمانی آنها محول نشده است و عیادت های وزیر بهداشت در بیمارستان، اقدامی شخصی بوده و به منظور ارائه گزارش به مقامات بالاتر حسب درخواست این مقامات، انجام شده است.”

پیگیری درمان محصورین به ما واگذار نشده است

مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: تاکنون به این وزارتخانه مسئولیتی در باره پیگیری درمان محصورین محول نشده است.
به گزارش مرو نیوز، به نقل از وبدا، در این اطلاعیه با اشاره به اظهار نظرهایی پیرامون وضعیت سلامتی مهندس موسوی و حجت الاسلام کروبی ، آمده است: “تاکنون به این وزارتخانه مسئولیتی در باره پیگیری مسائل درمانی آنها محول نشده است و عیادت های وزیر بهداشت در بیمارستان، اقدامی شخصی بوده و به منظور ارائه گزارش به مقامات بالاتر حسب درخواست این مقامات، انجام شده است.”
پیگیری درمان محصورین به ما واگذار نشده است