پیگیری مراسم چهارشنبه سوری و روز طبیعت در هشتمین جلسه کمیسیون امور شهر

پیگیری مراسم چهارشنبه سوری و روز طبیعت در هشتمین جلسه کمیسیون امور شهر
هشتمین جلسه کمیسیون امور شهر، ۱۵ اسفند در دفتر شورای اسلامی شهر اوز با حضور اعضای شورا ، شهردار و اعضای کمیسیون برگزار شد.  به گزارش نورالدین صمدانی از اعضای کمیسیون، موصوع این جلسه مراسم چهارشنبه سوری، روز اوز و روز طبیعت (سیزده به در) بود. مقرر شد از طرف اتاق اصناف به مغازه های پنچرگیری در مورد جمع آوری لاستیک های کهنه که در مغازهایشان وجود دارد و به آریشگرها نیز در مورد فروش قوطی های تافتها خالی شد تذکر داده شده تا از فروش کلیه مواد محترقه خطر ساز جلو گیری شود.

مصوب شد جلسه ای با فرمانده راهور، بخشدار و فرمانده سپاه گرفته شود در مورد نحوه همکاری در روزهای چهارشنبه سوری و روز طبیعت تبادل نظر شود. شهرداری نیز در این جلسه در خصوص در اختیار گذاشتن ماشین آلات مورد نیازاعلام همکاری نمود.

پیگیری مراسم چهارشنبه سوری و روز طبیعت در هشتمین جلسه کمیسیون امور شهر

هشتمین جلسه کمیسیون امور شهر، ۱۵ اسفند در دفتر شورای اسلامی شهر اوز با حضور اعضای شورا ، شهردار و اعضای کمیسیون برگزار شد.  به گزارش نورالدین صمدانی از اعضای کمیسیون، موصوع این جلسه مراسم چهارشنبه سوری، روز اوز و روز طبیعت (سیزده به در) بود. مقرر شد از طرف اتاق اصناف به مغازه های پنچرگیری در مورد جمع آوری لاستیک های کهنه که در مغازهایشان وجود دارد و به آریشگرها نیز در مورد فروش قوطی های تافتها خالی شد تذکر داده شده تا از فروش کلیه مواد محترقه خطر ساز جلو گیری شود.

مصوب شد جلسه ای با فرمانده راهور، بخشدار و فرمانده سپاه گرفته شود در مورد نحوه همکاری در روزهای چهارشنبه سوری و روز طبیعت تبادل نظر شود. شهرداری نیز در این جلسه در خصوص در اختیار گذاشتن ماشین آلات مورد نیازاعلام همکاری نمود.
پیگیری مراسم چهارشنبه سوری و روز طبیعت در هشتمین جلسه کمیسیون امور شهر