چرخه معیوب شورایاری ها

چرخه معیوب شورایاری ها
عابدین سالاری اسکر – روزنامه نگار| منتقدان و مخالفان سرسختِ شورایاری معتقدند که یک «شورایاری با ساختار و افراد کنونی یک تشکیلات رأی برای قالیباف و جریان اصولگرایی بوده است.» دو «شورایاری با وضع کنونی تبدیل به یک ساختار برای رانت خواری، فساد و نوچه پروری در شهرداری شده است.» سه «شورایاری جایگاه محکم و روشن قانونی ندارد و به تازگی نهادهای نظارتی در خصوص هر نوع مخارج برای آن تذکر داده اند، در نتیجه امکان تخصیص بودجه و امکانات وجود ندارد.» من در چهار سال گذشته با بیشتر شورایاران شهر تهران جلسه حضوری داشته و هر هفته مشکلات و مسائل محله های تهران را از زبان آنها و مردم در هفته نامه «پدیده شهر» منتشر کرده ام. تجربه طولانیِ گفت وگوهای انتقادی با شورایاران تهران در فضایی باز، صلاحیت و توان آن را به من داده است که راجع به گزاره های بالا درک و قضاوت خودم (متفاوت از آنچه در بالا آمده است) را برای اعضای شورای شهر دوره پنجم و افکار عمومی ارایه کنم. شهر تهران دارای 22 منطقه شهری (شهرداری) و 354محله است. در 354محله شهر تهران با آرای مستقیم مردم، هفت نفر به عنوان عضو اصلی و سه نفر به عنوان عضو …

چرخه معیوب شورایاری ها

عابدین سالاری اسکر – روزنامه نگار| منتقدان و مخالفان سرسختِ شورایاری معتقدند که یک «شورایاری با ساختار و افراد کنونی یک تشکیلات رأی برای قالیباف و جریان اصولگرایی بوده است.» دو «شورایاری با وضع کنونی تبدیل به یک ساختار برای رانت خواری، فساد و نوچه پروری در شهرداری شده است.» سه «شورایاری جایگاه محکم و روشن قانونی ندارد و به تازگی نهادهای نظارتی در خصوص هر نوع مخارج برای آن تذکر داده اند، در نتیجه امکان تخصیص بودجه و امکانات وجود ندارد.» من در چهار سال گذشته با بیشتر شورایاران شهر تهران جلسه حضوری داشته و هر هفته مشکلات و مسائل محله های تهران را از زبان آنها و مردم در هفته نامه «پدیده شهر» منتشر کرده ام. تجربه طولانیِ گفت وگوهای انتقادی با شورایاران تهران در فضایی باز، صلاحیت و توان آن را به من داده است که راجع به گزاره های بالا درک و قضاوت خودم (متفاوت از آنچه در بالا آمده است) را برای اعضای شورای شهر دوره پنجم و افکار عمومی ارایه کنم. شهر تهران دارای 22 منطقه شهری (شهرداری) و 354محله است. در 354محله شهر تهران با آرای مستقیم مردم، هفت نفر به عنوان عضو اصلی و سه نفر به عنوان عضو …
چرخه معیوب شورایاری ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *