چند سئوال و ابهام در پوشش زیان انباشه یک شرکت بورسی

چند سئوال و ابهام در پوشش زیان انباشه یک شرکت بورسی
در پی اعلام رسمی سرمایه گذاری آتیه دماوند در خصوص پلمپ شرکت از پیش فروخته شده کاغذ کارون، چند سئوال و ابهام مطرح شده که انتظار می رود شفاف سازی شود.
668857786804437.jpg
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، سرمایه گذاری آتیه دماوند مهر92 پس از واگذاری شرکت کاغذ کارون به خریدار حقیقی، بخشی از زیان انباشته را از این طریق پوشش داد اما کاغذ کارون طبق شفاف سازی اخیر “واتی” در کدال ، در 31 خرداد 93 طی حکم دادگاه عمومی حقوقی تهران ورشکسته اعلام شده است.
با توجه به اینکه سند رسمی محل کارخانه در مرحله تشریفات قانونی انتقال به نام خریدار بود، لذا در راستای حکم صادره اداره تصفیه و ورشکستگی در تاریخ 18 فرودین 95 مبادرت به پلمپ محل کارخانه سابق کاغذسازی کارون و مجموع اموال و دارایی های واگذار شده به خریدار کرده است.
بنابراین این سئوال مطرح می شود که آیا سرمایه گذاری آتیه دماوند که پس از 1.5 سال از پلمپ شدن کارخانه می گذرد و شفاف سازی کرده، با علم به جریان رسیدگی قضایی این کارخانه و پیش بینی پلمپ شدن آن، اقدام به فروش این ملک کرده یا خیر ؟.
هر چند این شفاف سازی دیر هنگام بوده ؛ با این حال طبق …

چند سئوال و ابهام در پوشش زیان انباشه یک شرکت بورسی

در پی اعلام رسمی سرمایه گذاری آتیه دماوند در خصوص پلمپ شرکت از پیش فروخته شده کاغذ کارون، چند سئوال و ابهام مطرح شده که انتظار می رود شفاف سازی شود.
668857786804437.jpg
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، سرمایه گذاری آتیه دماوند مهر92 پس از واگذاری شرکت کاغذ کارون به خریدار حقیقی، بخشی از زیان انباشته را از این طریق پوشش داد اما کاغذ کارون طبق شفاف سازی اخیر “واتی” در کدال ، در 31 خرداد 93 طی حکم دادگاه عمومی حقوقی تهران ورشکسته اعلام شده است.
با توجه به اینکه سند رسمی محل کارخانه در مرحله تشریفات قانونی انتقال به نام خریدار بود، لذا در راستای حکم صادره اداره تصفیه و ورشکستگی در تاریخ 18 فرودین 95 مبادرت به پلمپ محل کارخانه سابق کاغذسازی کارون و مجموع اموال و دارایی های واگذار شده به خریدار کرده است.
بنابراین این سئوال مطرح می شود که آیا سرمایه گذاری آتیه دماوند که پس از 1.5 سال از پلمپ شدن کارخانه می گذرد و شفاف سازی کرده، با علم به جریان رسیدگی قضایی این کارخانه و پیش بینی پلمپ شدن آن، اقدام به فروش این ملک کرده یا خیر ؟.
هر چند این شفاف سازی دیر هنگام بوده ؛ با این حال طبق …
چند سئوال و ابهام در پوشش زیان انباشه یک شرکت بورسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *