چند پرسش اساسی درباره اقتصاد ایران

چند پرسش اساسی درباره اقتصاد ایران
دولت برای رفع چالش های اقتصادی، اقداماتی مانند جلب همراهی و پشتیبانی سایر ارکان تصمیم گیری کشور، جلب اعتماد افکار عمومی، به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود در کشور، قطع همکاری با مدیران بی انگیزه، پذیرش ریسک اصلاحات اقتصادی و ارتقای روحیه ایثار و تعهد نسبت به منافع کشور در بین مدیران، انجام دهد.

چند پرسش اساسی درباره اقتصاد ایران

دولت برای رفع چالش های اقتصادی، اقداماتی مانند جلب همراهی و پشتیبانی سایر ارکان تصمیم گیری کشور، جلب اعتماد افکار عمومی، به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود در کشور، قطع همکاری با مدیران بی انگیزه، پذیرش ریسک اصلاحات اقتصادی و ارتقای روحیه ایثار و تعهد نسبت به منافع کشور در بین مدیران، انجام دهد.
چند پرسش اساسی درباره اقتصاد ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *