کارگاه آموزشی آشنایی با جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان

کارگاه آموزشی آشنایی با جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان
کارگاه آموزشی آشنایی با جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب کارگاه آموزشی آشنایی با جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان از سوی معاونت پژوهشی این دانشگاه برگزار می شود.
زمان و مکان برگزاری این کارگاه روز چهارشنبه 18 بهمن ماه 96 از ساعت 13 تا 14 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب خواهد بود.

کارگاه آموزشی آشنایی با جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان

کارگاه آموزشی آشنایی با جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب کارگاه آموزشی آشنایی با جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان از سوی معاونت پژوهشی این دانشگاه برگزار می شود.
زمان و مکان برگزاری این کارگاه روز چهارشنبه 18 بهمن ماه 96 از ساعت 13 تا 14 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب خواهد بود.
کارگاه آموزشی آشنایی با جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *