کاشت سرطان محیط زیست در اراضی جنوب کشور

کاشت سرطان محیط زیست در اراضی جنوب کشور
خبرهای بانکی ـ یک کارشناس اقتصاد حوزه محیط زیست با بیان اینکه از درخت کهور به عنوان سرطان محیط زیست یاد می شود، گفت: این درخت که اکنون خاورمیانه را تحدید می کند، کاشت آن در ایران مانند تجویز سم به جای دارو است.

کاشت سرطان محیط زیست در اراضی جنوب کشور

خبرهای بانکی ـ یک کارشناس اقتصاد حوزه محیط زیست با بیان اینکه از درخت کهور به عنوان سرطان محیط زیست یاد می شود، گفت: این درخت که اکنون خاورمیانه را تحدید می کند، کاشت آن در ایران مانند تجویز سم به جای دارو است.
کاشت سرطان محیط زیست در اراضی جنوب کشور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *