کاشت نهال به نیابت از شهداء

کاشت نهال به نیابت از شهداء
شهیدخبر: مراسم کاشت نهال به نیابت از شهداءصبح امروز شنبه نوزدهم اسفند ماه با حضور سرلشکر پاسدار “محمد علی جعفری” فرمانده کل سپاه پاسداران در محل تیپ امنیتی “قائم آل محمد” (ص) برگزار شد.

کاشت نهال به نیابت از شهداء

شهیدخبر: مراسم کاشت نهال به نیابت از شهداءصبح امروز شنبه نوزدهم اسفند ماه با حضور سرلشکر پاسدار “محمد علی جعفری” فرمانده کل سپاه پاسداران در محل تیپ امنیتی “قائم آل محمد” (ص) برگزار شد.
کاشت نهال به نیابت از شهداء