کانون های وکلا در کشور برای تنویر افکار عمومی موفق عمل نکرده اند

کانون های وکلا در کشور برای تنویر افکار عمومی موفق عمل نکرده اند
به گزارش ایرنا، بهمن کشاورز روز پنجشنبه در همایش ‘همبستگی وکلا’ که در اصفهان برگزار شد، افزود: این امر نیازمند اصلاح است، چراکه مردم باید بدانند که وکلا چه می کنند و نقش آنان در جامعه چیست.
وی تاکید کرد: همگرایی و همدلی بین کانون های وکلا نیاز اصلی برای استقلال پایدار کانون هاست و بدین سبب وحدت و دوری از تفرقه برای دستیابی به اهداف مشترک همواره باید سرلوحه کانون های وکلا و اتحادیه سراسری باشد.
کشاورز تاکید کرد: کانون های وکلای دادگستری کشور همیشه برای اعتلای کشور و کمک به قوه قضاییه تلاش می کند و به معنای واقعی کلمه از شاخص های اقتصاد مقاومتی نظیر خودکفایی، تخصص محوری، استقلال مالی و خردورزی برخوردارند.
مشاور معاون حقوقی رییس جمهوری در امور حقوقی و اجرایی نیز در این همایش اظهارکرد: فرهیختگی، تخصص، عقلانیت و سطح ارتباطات بالا در جمعه از ویژگی های وکلا و کانون های مرتبط با این اشخاص است.
مرتضی شهبازی نیا خاطرنشان کرد: سلامت کاری در جامعه وکلای کشور از بسیاری از نهادهای دیگر در جامعه بیشتر است، اما مشارکت بین این بخش باید افزایش یابد.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: …

کانون های وکلا در کشور برای تنویر افکار عمومی موفق عمل نکرده اند

به گزارش ایرنا، بهمن کشاورز روز پنجشنبه در همایش ‘همبستگی وکلا’ که در اصفهان برگزار شد، افزود: این امر نیازمند اصلاح است، چراکه مردم باید بدانند که وکلا چه می کنند و نقش آنان در جامعه چیست.
وی تاکید کرد: همگرایی و همدلی بین کانون های وکلا نیاز اصلی برای استقلال پایدار کانون هاست و بدین سبب وحدت و دوری از تفرقه برای دستیابی به اهداف مشترک همواره باید سرلوحه کانون های وکلا و اتحادیه سراسری باشد.
کشاورز تاکید کرد: کانون های وکلای دادگستری کشور همیشه برای اعتلای کشور و کمک به قوه قضاییه تلاش می کند و به معنای واقعی کلمه از شاخص های اقتصاد مقاومتی نظیر خودکفایی، تخصص محوری، استقلال مالی و خردورزی برخوردارند.
مشاور معاون حقوقی رییس جمهوری در امور حقوقی و اجرایی نیز در این همایش اظهارکرد: فرهیختگی، تخصص، عقلانیت و سطح ارتباطات بالا در جمعه از ویژگی های وکلا و کانون های مرتبط با این اشخاص است.
مرتضی شهبازی نیا خاطرنشان کرد: سلامت کاری در جامعه وکلای کشور از بسیاری از نهادهای دیگر در جامعه بیشتر است، اما مشارکت بین این بخش باید افزایش یابد.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: …
کانون های وکلا در کشور برای تنویر افکار عمومی موفق عمل نکرده اند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *