کشیک قضایی نوروزی در حوزه حفاظت از اراضی ملی برقرار می شود

کشیک قضایی نوروزی در حوزه حفاظت از اراضی ملی برقرار می شود
به گزارش ایرنا، کامران حمزه روز پنجشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت الماال امور اراضی و منابع طبیعی استان همدان افزود: ضابطان قضایی در صورت مشاهده هر گونه تخلف در اراضی ملی، منابع طبیعی و سایر جرائم مشهود مطابق قانون می توانند از مقام قضائی بصورت تلفنی و شفاهی دستور توقف عملیات دریافت کنند.
وی اظهار کرد: در ایام تعطیلات نوروزی متولیان منابع طبیعی، شهرداری، آب منطقه ای و امور اراضی کشیک نوروزی داشته باشند و از تعرض به اراضی ملی و سود جوئی افراد فرصت طلب جلوگیری کنند.
حمزه با انتقاد از ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات و اراضی ملی گفت: دستگاه های متولی باید با قدرت و اقتدار بیشتری با اینگونه ساخت و سازها برخورد کنند.
دادستان همدان تاکید کرد: منابع طبیعی ارثیه ما نیست، بلکه به عنوان امانتی در دست ماست و باید امانتداران خوبی برای آیندگان باشیم.
وی ساخت خانه در مسیر رودخانه ها را از چالش های مهم این حوزه برشمرد و گفت: اینگونه بناها در مسیر رودخانه ها به جفا و ناحق احداث شده است و در آینده مشکلاتی را به وجود می آورد.
دادستان همدان خاطرنشان کرد: حفظ منابع طبیعی از مسائل مهم و کلیدی حال …

کشیک قضایی نوروزی در حوزه حفاظت از اراضی ملی برقرار می شود

به گزارش ایرنا، کامران حمزه روز پنجشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت الماال امور اراضی و منابع طبیعی استان همدان افزود: ضابطان قضایی در صورت مشاهده هر گونه تخلف در اراضی ملی، منابع طبیعی و سایر جرائم مشهود مطابق قانون می توانند از مقام قضائی بصورت تلفنی و شفاهی دستور توقف عملیات دریافت کنند.
وی اظهار کرد: در ایام تعطیلات نوروزی متولیان منابع طبیعی، شهرداری، آب منطقه ای و امور اراضی کشیک نوروزی داشته باشند و از تعرض به اراضی ملی و سود جوئی افراد فرصت طلب جلوگیری کنند.
حمزه با انتقاد از ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات و اراضی ملی گفت: دستگاه های متولی باید با قدرت و اقتدار بیشتری با اینگونه ساخت و سازها برخورد کنند.
دادستان همدان تاکید کرد: منابع طبیعی ارثیه ما نیست، بلکه به عنوان امانتی در دست ماست و باید امانتداران خوبی برای آیندگان باشیم.
وی ساخت خانه در مسیر رودخانه ها را از چالش های مهم این حوزه برشمرد و گفت: اینگونه بناها در مسیر رودخانه ها به جفا و ناحق احداث شده است و در آینده مشکلاتی را به وجود می آورد.
دادستان همدان خاطرنشان کرد: حفظ منابع طبیعی از مسائل مهم و کلیدی حال …
کشیک قضایی نوروزی در حوزه حفاظت از اراضی ملی برقرار می شود