کلاهبرداری در پوشش امداد خودرو

کلاهبرداری در پوشش امداد خودرو
هم میهنان عزیز جهت دریافت اطلاعات ، خدمات و آگاهی از وضعیت امداد خودروهای مجاز در محورهای مواصلاتی کشور می توانند با شماره ۱۴۱ این سازمان تماس تلفنی برقرار نموده و یا از طریق نصب نرم افزار ۱۴۱ به روی گوشی تلفن های خود اطلاعات لازم را کسب نمایند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، هموطنان گرامی آگاه باشند گاهاً عده ای سودجو با تماس تلفنی با صاحبان خودرو جهت صدور کارت هوشمند اشتراک امداد خودروها ، مطالبه هزینه هایی می نمایند لذا در قبال این گونه تماس ها هیچ گونهه اجباری در کار نیست .
پیرو اطلاعیه های مکرر قبلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تماس های تلفنی غیررسمی با هموطنان و مالکان خودروهای شخصی و عمومی تحت عنوان مرکز امداد خودرو و اجرای طرح صدور کارت هوشمند اشتراک و ارائه خدمات تعمیر خودرو و … ، به آگاهی می رساند این تماس ها بازاریابی شرکت های خصوصی است و اجباری از لحاظ قانونی برای دریافت این نوع کارت هوشمند وجود ندارد .
بر اساس این اطلاعیه که با توجه به اهمیت ایمنی و سلامت امدادرسانی در راه های برون شهری ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، اقدام به …

کلاهبرداری در پوشش امداد خودرو

هم میهنان عزیز جهت دریافت اطلاعات ، خدمات و آگاهی از وضعیت امداد خودروهای مجاز در محورهای مواصلاتی کشور می توانند با شماره ۱۴۱ این سازمان تماس تلفنی برقرار نموده و یا از طریق نصب نرم افزار ۱۴۱ به روی گوشی تلفن های خود اطلاعات لازم را کسب نمایند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، هموطنان گرامی آگاه باشند گاهاً عده ای سودجو با تماس تلفنی با صاحبان خودرو جهت صدور کارت هوشمند اشتراک امداد خودروها ، مطالبه هزینه هایی می نمایند لذا در قبال این گونه تماس ها هیچ گونهه اجباری در کار نیست .
پیرو اطلاعیه های مکرر قبلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تماس های تلفنی غیررسمی با هموطنان و مالکان خودروهای شخصی و عمومی تحت عنوان مرکز امداد خودرو و اجرای طرح صدور کارت هوشمند اشتراک و ارائه خدمات تعمیر خودرو و … ، به آگاهی می رساند این تماس ها بازاریابی شرکت های خصوصی است و اجباری از لحاظ قانونی برای دریافت این نوع کارت هوشمند وجود ندارد .
بر اساس این اطلاعیه که با توجه به اهمیت ایمنی و سلامت امدادرسانی در راه های برون شهری ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، اقدام به …
کلاهبرداری در پوشش امداد خودرو