کلاهبرداری میلیونی از طریق سایت دیوار/ ۵ متهم دستگیر شدند / شناسایی ۱۵ حساب بانکی

کلاهبرداری میلیونی از طریق سایت دیوار/ ۵ متهم دستگیر شدند / شناسایی ۱۵ حساب بانکی
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان فردیس گفت: ۵ شیاد که از طریق سایت دیوار با ترفند فروش لوازم خانگی چندین میلیون تومان کلاهبرداری کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش ۷لوح ؛ جهان شاهلو در گفت وگو با خبرنگار میزان اظهارکرد: ۵ شیاد که از طریق سایت دیوار با ترفند فروش لوازم خانگی چندین میلیون تومان کلاهبرداری […]

کلاهبرداری میلیونی از طریق سایت دیوار/ ۵ متهم دستگیر شدند / شناسایی ۱۵ حساب بانکی

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان فردیس گفت: ۵ شیاد که از طریق سایت دیوار با ترفند فروش لوازم خانگی چندین میلیون تومان کلاهبرداری کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش ۷لوح ؛ جهان شاهلو در گفت وگو با خبرنگار میزان اظهارکرد: ۵ شیاد که از طریق سایت دیوار با ترفند فروش لوازم خانگی چندین میلیون تومان کلاهبرداری […]
کلاهبرداری میلیونی از طریق سایت دیوار/ ۵ متهم دستگیر شدند / شناسایی ۱۵ حساب بانکی