کلاهبرداری میلیونی از طریق سایت دیوار

کلاهبرداری میلیونی از طریق سایت دیوار
دولت بهار: دادستان عمومی وانقلاب شهرستان فردیس گفت: ۵ شیاد که از طریق سایت دیوار با ترفند فروش لوازم خانگی چندین میلیون تومان کلاهبرداری کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

کلاهبرداری میلیونی از طریق سایت دیوار

دولت بهار: دادستان عمومی وانقلاب شهرستان فردیس گفت: ۵ شیاد که از طریق سایت دیوار با ترفند فروش لوازم خانگی چندین میلیون تومان کلاهبرداری کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
کلاهبرداری میلیونی از طریق سایت دیوار