کوبا در آستانه یک چرخش سیاسی

کوبا در آستانه یک چرخش سیاسی
گروه جهان همزمان با نخستین سالگرد درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلابی کوبا، مردم این کشور یک شنبه(امروز) برای شرکت در انتخابات شهرداری ها پای صندوق های رای می روند. به نظر می رسد کوبا در ماه های آینده شرایط سیاسی جدیدی را تجربه خواهد کرد. به گزارش رویترز، یک سال پس از مرگ فیدل کاسترو، کوبا در آستانه یک چرخه سیاسی قرار گرفته که در نهایت ممکن است به 60 سال حکومت برادران کاسترو پایان دهد. فیدل کاسترو که دهه ها با امریکا مقابله کرده بود، اواخر عمرش در انظار عمومی ظاهر نمی شد و ریاست جمهوری کوبا را به برادرش رائول واگذار کرده بود. فیدل 25نوامبر سال گذشته درگذشت. برخی تحلیلگران بر این باورند که به لحاظ سیاسی اکنون چرخه انتخاباتی در کوبا که از یک شنبه در این کشور آغاز و با انتخاب رییس جمهوری جدید اواخر فوریه سال آینده پایان می یابد از اهمیت زیادی برخوردار است. این موضوع از آن جهت با اهمیت است که به نظر می رسد، دوران حکومت 60ساله برادران کاسترو رو به پایان است چون رائول کاسترو اعلام کرده که در پایان دو دوره ریاست جمهوری پیاپی از قدرت کناره گیری می کند. این انتقال قدرت همزمان با اینکه رائو …

کوبا در آستانه یک چرخش سیاسی

گروه جهان همزمان با نخستین سالگرد درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلابی کوبا، مردم این کشور یک شنبه(امروز) برای شرکت در انتخابات شهرداری ها پای صندوق های رای می روند. به نظر می رسد کوبا در ماه های آینده شرایط سیاسی جدیدی را تجربه خواهد کرد. به گزارش رویترز، یک سال پس از مرگ فیدل کاسترو، کوبا در آستانه یک چرخه سیاسی قرار گرفته که در نهایت ممکن است به 60 سال حکومت برادران کاسترو پایان دهد. فیدل کاسترو که دهه ها با امریکا مقابله کرده بود، اواخر عمرش در انظار عمومی ظاهر نمی شد و ریاست جمهوری کوبا را به برادرش رائول واگذار کرده بود. فیدل 25نوامبر سال گذشته درگذشت. برخی تحلیلگران بر این باورند که به لحاظ سیاسی اکنون چرخه انتخاباتی در کوبا که از یک شنبه در این کشور آغاز و با انتخاب رییس جمهوری جدید اواخر فوریه سال آینده پایان می یابد از اهمیت زیادی برخوردار است. این موضوع از آن جهت با اهمیت است که به نظر می رسد، دوران حکومت 60ساله برادران کاسترو رو به پایان است چون رائول کاسترو اعلام کرده که در پایان دو دوره ریاست جمهوری پیاپی از قدرت کناره گیری می کند. این انتقال قدرت همزمان با اینکه رائو …
کوبا در آستانه یک چرخش سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *